Markförhandling och intrångsvärdering med tillhörande tjänster är ett nytt ramavtalsområde med start 2023-03-01. Genom detta avtal finns det möjlighet att få hjälp att föra förhandlingar och upprätta avtal med markägare samt utföra värdering och skadereglering vid intrång.
Vidare avser avtalet hantering och borttagande av virke och avverkningsrester samt det underhållsarbete som är relevant.