Hållbara upphandlingar

För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar och via FVUab driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Sinfra har ett väl inarbetat koncept för hållbar upphandling. Hållbarhetsperspektivet beaktas alltid i våra utredningar inför upphandlingarna när vi specificerar vad som ska upphandlas och hur behovet ser ut hos våra medlemmar. I upphandlingsprocessen ställs alltid hållbarhetskrav och leverantörernas hållbarhetsarbete är alltid en post som väger tungt i utvärderingen. I grunden ligger Sinfras uppförandekod för leverantörer. För att komma i fråga som ramavtalsleverantör hos Sinfra krävs att leverantören åtar sig att följa vår uppförandekod.

Uppföljning är en nyckelprocess för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Sinfra har tagit fram en självutvärderingsenkät, där vi ställer ett antal frågor utifrån vår uppförandekod för leverantörer. Självutvärderingen genomförs en gång per år och skickas ut till samtliga av våra ramavtalsleverantörer. Ramavtalsleverantörerna beskriver där själva sitt hållbarhetsarbete. Svaren sammanställs och utvärderas sedan enligt en fast mall. I och med detta arbetssätt kan vi följa utvecklingen hos våra ramavtalsleverantörer och kan påverka dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete. För Sinfra är rörelsen det viktiga. Ramavtalsleverantörerna har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet är att vi tillsammans ska driva utvecklingen framåt. Om vi kan påverka fler till att lyfta sitt hållbarhetsarbete gör vi större skillnad än om vi skulle stänga ute dem som inte har kommit så långt och enbart liera oss med dem som ligger längst fram. Tillsammans gör vi skillnad! Klicka här för att se självutvärderingsformuläret samt tidigare sammanställningar!

Sinfra har genomfört ett stort antal åtgärder för att utbilda, informera och tydliggöra Sinfras etiska hållning. 2015 vann Sinfra (före detta Värmek) Konkurrensverkets pris som Årets utmärkta hållbara upphandlare.

      

Vår upphandlingsprocess

Sinfras upphandlingsprocess består av tre huvuddelar: Förarbete, Upphandling och Uppföljning. Vi låter förarbetet och uppföljningen ta stor plats i upphandlingsprocessen. I förarbetet görs en kartläggning över medlemmarnas önskemål och behov och därefter en upphandlingskalender. Vi gör sedan en grundläggande förstudie av produkten, systemet och/eller tjänsten. Förfrågningsunderlag publiceras i Visma/Tendsign och möjlighet till ramavtal tilldelas de anbud som sammantaget är de mest fördelaktiga.

Ramavtalsområden

Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
 • Ahma Group
 • SYNLAB, ALS Scandinavia AB
 • Eurofins Environment AB
 • ILEMA Miljöanalys AB
Avfuktare
 • Airwatergreen AB
Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
 • Armatec AB
 • Industriarmatur AB
 • Kompotek AB
 • Ventim AB
 • Vexve Oy
Eldningsolja
 • Preem AB
Elmätare kategori 1 och 2
 • Aidon, Elvaco
 • HM Power AB
 • Iskraemeco d.d.
 • Kamstrup AB
 • Metrima, Landis + Gyr AB
 • One Nordic AB
 • Sagemcom Energy & Telecom
 • Swemet AB
Energimätare för värme och kyla
 • Ambiductor AB
 • Elvaco AB
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • TLS Energimätning AB
Fjärrvärme- och fjärrkylarör
 • Isoplus AS
 • LOGSTOR AB
 • Powerpipe Systems AB
 • Uponor Infra AB
Fjärrvärme- och Fjärrkylecentraler
 • Alfa Laval AB (Armatec)
 • Armatec AB
 • Danfoss AB
 • Högfors GSTerm AB
 • KE Therm AB
 • MetroTherm AB
 • Ventim AB
Frekvensomriktare för lågspänning
 • ABB AB
 • Emotron AB
 • Rexel AB
Försäkringsförmedlartjänster
 • Conexio AB
 • Söderberg & Partners
Gaser, t.ex. svets-, kalibrerings-, och inerteringsgaser
 • Skandinaviska GasProdukter AB
Kabel 0,4-36 kV
 • Elektroskandia Sverige AB
Kabelrör/tomrör för kablar
 • Ahlsell Sverige AB
 • Dahl Sverige AB
Kalkprodukter
 • Faxe Kalk/Lhoist
 • Nordkalk AB
 • SMA Mineral AB
Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
 • Algol Chemicals AB
 • Arom-Dekor Kemi AB
 • Brenntag Nordic AB
 • Kurita Sverige AB
 • Solenis Sweden AB
 • Waren International AB
 • Wibax AB, Yara AB
Kulvertlarm och övervakning
 • Pipeguard - PG Monitoring Systems AB
 • Wideco Sweden AB
Luft- och partikelavskiljare för fjärrvärme- och fjärrkylnät
 • Armatec AB
 • Högfors GSTerm AB
Materialprovning – besiktning
 • Dekra Industrial AB
 • Force Technology Sweden AB
 • Kiwa
Miljö- och teknikkonsulter
 • COWI AB
 • FVB Sverige AB
 • Projektengagemang Sweden AB
 • Pöyry Sweden AB
 • Ramböll Sverige AB
 • Rejlers Sverige AB
 • SWECO Energiguide AB
 • WSP Sverige AB
 • ÅF AB
Mätarrevision, provning och kontroll
 • Hydrostandard Nordic AB
 • One Nordic AB
 • Relacom AB
 • Tekniska Verken Driftum AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Mätarkontroll i Stockholm AB
Mätsystem för överförd el kategori 2-5
 • CEWE Instrument AB
 • ELVACO AB
 • Infometric AB, Landis + Gyr AB
Mättransformatorer
 • Destin AB
 • Megacon AB
Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning
 • Miljøteknikk Terrateam AS
 • NOAH AS
 • Ragn-Sells AB
Pumpar
 • Grundfos AB
 • Xylem Water Solutions Sweden AB
 • DESMI Danmark A/S
 • Scandia Pumps AB
Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
 • Calderys Nordic AB
 • Assemblin Sweden AB
 • Industrimiljö Väst AB
 • Sverull ElectroDynamo AB (ME Maskin & Industriservice AB)
 • Rejlers Sverige AB
 • Sweco Energiguide AB
Rör för dricksvattendistribution
 • Ahlsell Sverige AB
Smörjmedel
 • Cargo Oil AB
 • Clemondo AB (f.d. Lahega Kemi AB)
 • Lantmännen Maskin AB
 • Motorex Nordic AB
 • OK-Q8 AB
 • Preem AB
 • Swea Energi AB
Styr- och Reglerprodukter för fjärrvärme och fjärrkylapplikationer
 • KTC Control AB
 • Ngenic AB
Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar
 • Ahlsell Sverige AB
Termograferingstjänster
 • Arne Jensen AB
 • Sky Movies AB
Urea
 • Brenntag Nordic AB
 • Yara AB
Vattenmätare
 • Ambiductor AB
 • Armatec AB
 • B Meters AB
 • Diehl Metering APS
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • Mätarkontroll i Stockholm AB
Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
 • Ahlsell Sverige AB
 • Swedol AB
Överordnade mätvärdeshanteringssystem
 • CEWE Instrument AB, Embriq AS
 • Kamstrup AB
 • KTC Control AB, Landis + Gyr AB
 • Metrima AB
 • One Nordic AB
 • Rejlers Energitjänster AB
 • Vattenfall Services Nordic AB