Hållbara upphandlingar

För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. I våra upphandlingar strävar vi efter att ge våra medlemmar de bästa lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. Sinfra vill att man vid användande av ett Sinfra-ramavtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. För Sinfra omfattar begreppet hållbarhet alla delar i verksamheten, såväl legal, teknisk och ekonomisk hållbarhet som miljö- och CSR-frågor.

Vid upphandlingarna ställer Sinfra ett antal hållbarhetskrav på leverantörerna och följer sedan upp deras hållbarhetsarbete genom självutvärdering och uppföljningsbesök under avtalsperioden.

Sinfra ska agera så att våra ägare (dvs våra medlemmar), nuvarande och potentiella leverantörer, samarbetspartners och allmänheten kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt och sakligt. Därför är det av allra yttersta vikt för Sinfra att motverka förekomsten av mutor, korruption och otillbörliga belöningar. I enlighet med vårt koncept Hållbar Upphandling ska inte någon anställd ta emot någon form av otillbörlig belöning som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, vår objektivitet och opartiskhet.

Sinfra har genomfört ett stort antal åtgärder för att utbilda, informera och tydliggöra Sinfras etiska hållning. 2015 vann Sinfra (före detta Värmek) Konkurrensverkets pris som Årets utmärkta hållbara upphandlare.

      

Vår upphandlingsprocess

Sinfras upphandlingsprocess består av tre huvuddelar: Förarbete, Upphandling och Uppföljning. Vi låter förarbetet och uppföljningen ta stor plats i upphandlingsprocessen. I förarbetet görs en kartläggning över medlemmarnas önskemål och behov och därefter en upphandlingskalender. Vi gör sedan en grundläggande förstudie av produkten, systemet och/eller tjänsten. Förfrågningsunderlag publiceras i Visma/Tendsign och möjlighet till ramavtal tilldelas de anbud som sammantaget är de mest fördelaktiga.

Kommande upphandlingar

Inför upphandlingarna görs årligen en marknadsundersökning där vi frågar efter medlemmarnas önskemål och behov. Undersökningen ligger sedan till grund för prioriteringen av de kommande upphandlingarna.

 • Fjärrvärmerör
 • Mättransformatorer (NY)
 • Kabel (NY)
 • Kalk
 • El-mätare
 • Luft- och partikelavskiljare
 • Kemiska produkter
 • Flygaska
 • Materialprovning och röntgen
 • Fjärrvärme- och fjärrkylacentraler
 • Kulvertlarm och övervakning
 • Pumpar
 • Nätstationer (NY)
 • Transformatorer (NY)
 • Solpaneler (NY)
 • Kabelskåp och tillbehör (NY)

Pågående upphandlingar

Här kan du se Sinfras pågående upphandlingar.

Ramavtalsområden

Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
 • ABB AB
 • Ahlsell Sverige AB
 • Ahma Group
Avfuktare
 • Airwatergreen AB
Avstängningsventiler
 • Armatec AB
 • Industriarmatur AB
 • Kompotek AB
 • Ventim AB
 • Vexve Oy
Dricksvattenrör samt tillhörande produkter 
 • Ahlsell
Eldningsolja
 • Preem AB
Elmätare
 • Landis+Gyr
 • Kamstrup
 • Infometric
Energimätare
 • Ambiductor AB
 • Elvaco AB
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • TLS Energimätning AB
Fjärrvärme-/Fjärrkylacentraler
 • Alfa Laval (Armatec)
 • Danfoss
 • KE-Therm
 • Logstor
 • MetroTherm
 • Armatec AB
 • Högfors GSTerm AB
Fjärrvärmerör, fjärrkulrör, markeringsband, markeringsnät
 • Isoplus
 • Logstor
 • Powerpipe
 • Uponor
Flygaska
 • NOAH
 • Miljøteknikk Terrateam
 • Ragn-Sells
Försäkringstjänster
 • Conexio
Frekvensomriktare
 • ABB AB
 • Emotron
 • Rexel AB
Kabelskyddsrör
 • Dahl Sverige AB
 • Ahlsell Sverige AB
Kalibrerings-, svets- och interteringsgaser
 • Skandinaviska gasprodukter
Kalk
 • Nordkalk
 • Faxe Kalk
Kemiska produkter för fjärrvärmeproduktion och vattenbehandling samt utrustning för vattenbehandling
 • Solenis
 • Waren International
 • Brenntag Nordic
 • Wibax
 • Yara
Konsulter- Teknik och miljö
 • COWI
 • FVB
 • Projektengagemang
 • Pöyry
 • Ramböll
 • Rejlers
 • Sweco
 • WSP
 • ÅF
Kuvertlarm, övervakning av distributionsnät
 • Pipeguard
 • Wideco
Luft- och partikelavskiljare
 • Armatec AB
 • Högfors GSTerm AB
Mätarrevision, provning och kontroll
 • Hydrostandard Nordic AB
 • One Nordic AB
 • Relacom AB
 • Tekniska Verken Driftrum AB. Vattenfall Services Nordic AB
 • Vodak Mätarkontroll AB
Materialprovning, röntgen, panninspektioner mm.
 • Dekra International
 • Force Technology
Mätsystem för överförd el kategori 2-5 samt tillhörande produkter och tjänster
 • Infometric
 • CEWE instrument
 • ELVACO. Landis+Gyr
Överordnade mätvärdeshanteringssystem
 • Embriq AS
 • Kamstrup AB
 • KTC Control AB
 • Landis + Gyr AB
 • Metrima AB
 • One Nordic AB
 • Rejlers Energitjänster AB
 • Vattenfall Services Nordic
Pumpar
 • Grundfos
Revisions- och underhållstjänster för värmepannor med kringutrustning
 • Calderys Nordic
 • Empower
 • Imtech
 • Industrimiljö Väst
 • ME Maskin
 • Rejlers
 • Sweco Energiguide
Sand
 • Rådasand AB
Smörjolja, smörjfetter, kemiska produkter
 • OK-Q8
 • Lantmännen Maskin AB
 • Preem AB
 • Cargo Oil AB
 • Motorex Nordic AB
 • Lahega Kemi AB
 • Swea Energi AB
Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar
 • Ahlsell Sverige AB
Styr- och reglerutrustning
 • Ngenic AB
 • KTC Control AB
Termograferingstjänster
 • SWECO
 • Arne Jensen AB
 • Sky Movies
Urea
 • Brenntag Nordic AB
 • Yara AB
Vattenmätare
 • Ambiductor AB
 • Armatec AB
 • B Meters AB
 • Diehl Metering APS
 • Vodak Mätarkontroll AB
 • Itron
 • Kamstrup
Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
 • Ahlsell Sverige AB
 • Swedol
 • Tools Sverige AB