Hållbara upphandlingar

För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar och via FVUab driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Sinfra har ett väl inarbetat koncept för hållbar upphandling. Hållbarhetsperspektivet beaktas alltid i våra utredningar inför upphandlingarna när vi specificerar vad som ska upphandlas och hur behovet ser ut hos våra medlemmar. I upphandlingsprocessen ställs alltid hållbarhetskrav och leverantörernas hållbarhetsarbete är alltid en post som väger tungt i utvärderingen. I grunden ligger Sinfras uppförandekod för leverantörer. För att komma i fråga som ramavtalsleverantör hos Sinfra krävs att leverantören åtar sig att följa vår uppförandekod.

Uppföljning är en nyckelprocess för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Sinfra har tagit fram en självutvärderingsenkät, där vi ställer ett antal frågor utifrån vår uppförandekod för leverantörer. Självutvärderingen genomförs en gång per år och skickas ut till samtliga av våra ramavtalsleverantörer. Ramavtalsleverantörerna beskriver där själva sitt hållbarhetsarbete. Svaren sammanställs och utvärderas sedan enligt en fast mall. I och med detta arbetssätt kan vi följa utvecklingen hos våra ramavtalsleverantörer och kan påverka dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete. För Sinfra är rörelsen det viktiga. Ramavtalsleverantörerna har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet är att vi tillsammans ska driva utvecklingen framåt. Om vi kan påverka fler till att lyfta sitt hållbarhetsarbete gör vi större skillnad än om vi skulle stänga ute dem som inte har kommit så långt och enbart liera oss med dem som ligger längst fram. Tillsammans gör vi skillnad! Klicka här för att se självutvärderingsformuläret samt tidigare sammanställningar!

Sinfra har genomfört ett stort antal åtgärder för att utbilda, informera och tydliggöra Sinfras etiska hållning. 2015 vann Sinfra (före detta Värmek) Konkurrensverkets pris som Årets utmärkta hållbara upphandlare.

      

Vår upphandlingsprocess

Sinfras upphandlingsprocess består av tre huvuddelar: Förarbete, Upphandling och Uppföljning. Vi låter förarbetet och uppföljningen ta stor plats i upphandlingsprocessen. I förarbetet görs en kartläggning över medlemmarnas önskemål och behov och därefter en upphandlingskalender. Vi gör sedan en grundläggande förstudie av produkten, systemet och/eller tjänsten. Förfrågningsunderlag publiceras i Visma/Tendsign och möjlighet till ramavtal tilldelas de anbud som sammantaget är de mest fördelaktiga.

Kommande upphandlingar

Inför upphandlingarna görs årligen en marknadsundersökning där vi frågar efter medlemmarnas önskemål och behov. Undersökningen ligger sedan till grund för prioriteringen av de kommande upphandlingarna som sedan utmynnar i vår så kallade upphandlingskalender, (se bild till vänster).

 • Kabel 0,4 – 36 kV
 • Försäkrings-förmedlartjänster
 • Omhändertagande av askor
 • Materialprovning och besiktning
 • Kulvertlarm, övervakning
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
 • Pumpar
 • Elmätare kategori 1 och 2
 • Kemiska produkter, ammoniak m.fl
 • Solpaneler (Ny)
 • Kabelskåp och tillbehör (Ny)
 • Cisternrengöring (Ny)
 • Relining (Ny)

Klicka på upphandlingskalendern (nedan) för att se förstorad bild.

Obs. Datumen i upphandlingskalendern är preliminära och kan förändras.

Ramavtalsområden

Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
 • Ahma Group
 • ALcontrol AB
 • ALS Scandinavia AB
 • Eurofins Environment AB
 • ILEMA Miljöanalys AB
Avfuktare
 • Airwatergreen AB
Avstängningsventiler
 • Armatec AB
 • Industriarmatur AB
 • Kompotek AB
 • Ventim AB
 • Vexve Oy
Dricksvattenrör samt tillhörande produkter 
 • Ahlsell Sverige AB
Eldningsolja
 • Preem AB
Elmätare
 • HM Power AB
 • Infometric AB
 • Kamstrup AB
 • Landis + Gyr AB
Energimätare
 • Ambiductor AB
 • Elvaco AB
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • TLS Energimätning AB
Fjärrvärme-/Fjärrkylacentraler
 • Alfa Laval AB (Armatec)
 • Armatec AB
 • Danfoss AB
 • Högfors GSTerm AB
 • KE Therm AB
 • MetroTherm AB
Fjärrvärmerör, fjärrkylerör, markeringsband, markeringsnät
 • Isoplus AS
 • LOGSTOR AB
 • Powerpipe Systems AB
 • Uponor Infra AB
Flygaska
 • Miljøteknikk Terrateam AS
 • NOAH AS
 • Ragn-Sells AB
Frekvensomriktare
 • ABB AB
 • Emotron AB
 • Rexel AB
Försäkringstjänster
 • Conexio AB
 • Söderberg & Partners
Kabel 0,4-36 kV
 • Elektroskandia Sverige AB
Kabelskyddsrör
 • Ahlsell Sverige AB
 • Dahl Sverige AB
Kalibrerings-, svets- och inerteringsgaser
 • Skandinaviska GasProdukter AB
Kalk
 • Faxe Kalk/Lhoist
 • Nordkalk AB
 • SMA Mineral AB
Kemiska produkter för fjärrvärmeproduktion och vattenbehandling samt utrustning för vattenbehandling
 • Brenntag Nordic AB
 • Solenis Sweden AB
 • Waren International AB
 • Wibax AB
 • Yara AB
Konsulter- Teknik och miljö
 • COWI AB
 • FVB Sverige AB
 • Projektengagemang Sweden AB
 • Pöyry Sweden AB
 • Ramböll Sverige AB
 • Rejlers Sverige AB
 • SWECO Energiguide AB
 • WSP Sverige AB
 • ÅF AB
Kulvertlarm, övervakning av distributionsnät
 • Pipeguard - PG Monitoring Systems AB
 • Wideco Sweden AB
Luft- och partikelavskiljare
 • Armatec AB
 • Högfors GSTerm AB
Materialprovning och besiktning
 • Dekra Industrial AB
 • Force Technology Sweden AB
 • Inspecta Sweden AB
Mätarrevision, provning och kontroll
 • Hydrostandard Nordic AB
 • One Nordic AB
 • Relacom AB
 • Tekniska Verken Driftum AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Vodak Mätarkontroll AB
Mätsystem för överförd el kategori 2-5 samt tillhörande produkter och tjänster
 • CEWE Instrument AB
 • ELVACO AB
 • Infometric AB
 • Landis + Gyr AB
Mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster
 • Destin AB
 • Megacon AB
Pumpar
 • Grundfos AB
 • Xylem Water Solutions Sweden AB
 • DESMI Danmark A/S
 • Scandia Pumps AB
Revisions- och underhållstjänster för värmepannor med kringutrustning
 • Calderys Nordic AB
 • Assemblin Sweden AB
 • Industrimiljö Väst AB
 • Sverull ElectroDynamo AB (ME Maskin & Industriservice AB)
 • Rejlers Sverige AB
 • Sweco Energiguide AB
Smörjolja, smörjfetter, kemiska produkter
 • Cargo Oil AB
 • Clemondo AB (f.d. Lahega Kemi AB)
 • Lantmännen Maskin AB
 • Motorex Nordic AB
 • OK-Q8 AB
 • Preem AB
 • Swea Energi AB
Styr- och reglerutrustning
 • KTC Control AB
 • Ngenic AB
Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar
 • Ahlsell Sverige AB
Termograferingstjänster
 • Arne Jensen AB
 • Sky Movies AB
 • SWECO AB
Urea
 • Brenntag Nordic AB
 • Yara AB
Vattenmätare
 • Ambiductor AB
 • Armatec AB
 • B Meters AB
 • Diehl Metering APS
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • Vodak Mätarkontroll AB
Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
 • Ahlsell Sverige AB
 • Swedol AB
Överordnade mätvärdeshanteringssystem
 • CEWE Instrument AB
 • Embriq AS
 • Kamstrup AB
 • KTC Control AB
 • Landis + Gyr AB
 • Metrima AB
 • One Nordic AB
 • Rejlers Energitjänster AB
 • Vattenfall Services Nordic AB