Hållbara upphandlingar

För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. I våra upphandlingar strävar vi efter att ge våra medlemmar de bästa lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. Sinfra vill att man vid användande av ett Sinfra-ramavtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. För Sinfra omfattar begreppet hållbarhet alla delar i verksamheten, såväl legal, teknisk och ekonomisk hållbarhet som miljö- och CSR-frågor.

Vid upphandlingarna ställer Sinfra ett antal hållbarhetskrav på leverantörerna och följer sedan upp deras hållbarhetsarbete genom självutvärdering och uppföljningsbesök under avtalsperioden.

Sinfra ska agera så att våra ägare (dvs våra medlemmar), nuvarande och potentiella leverantörer, samarbetspartners och allmänheten kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt och sakligt. Därför är det av allra yttersta vikt för Sinfra att motverka förekomsten av mutor, korruption och otillbörliga belöningar. I enlighet med vårt koncept Hållbar Upphandling ska inte någon anställd ta emot någon form av otillbörlig belöning som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, vår objektivitet och opartiskhet.

Sinfra har genomfört ett stort antal åtgärder för att utbilda, informera och tydliggöra Sinfras etiska hållning. 2015 vann Sinfra (före detta Värmek) Konkurrensverkets pris som Årets utmärkta hållbara upphandlare.

      

Vår upphandlingsprocess

Sinfras upphandlingsprocess består av tre huvuddelar: Förarbete, Upphandling och Uppföljning. Vi låter förarbetet och uppföljningen ta stor plats i upphandlingsprocessen. I förarbetet görs en kartläggning över medlemmarnas önskemål och behov och därefter en upphandlingskalender. Vi gör sedan en grundläggande förstudie av produkten, systemet och/eller tjänsten. Förfrågningsunderlag publiceras i Visma/Tendsign och möjlighet till ramavtal tilldelas de anbud som sammantaget är de mest fördelaktiga.

Kommande upphandlingar

Inför upphandlingarna görs årligen en marknadsundersökning där vi frågar efter medlemmarnas önskemål och behov. Undersökningen ligger sedan till grund för prioriteringen av de kommande upphandlingarna.

 • Fjärrvärmerör
 • Mättransformatorer (NY)
 • Kabel (NY)
 • Kalk
 • El-mätare
 • Luft- och partikelavskiljare
 • Kemiska produkter
 • Flygaska
 • Materialprovning och röntgen
 • Fjärrvärme- och fjärrkylacentraler
 • Kulvertlarm och övervakning
 • Pumpar
 • Nätstationer (NY)
 • Transformatorer (NY)
 • Solpaneler (NY)
 • Kabelskåp och tillbehör (NY)

Ramavtalsområden

Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
 • Ahma Group
 • ALcontrol AB
 • ALS Scandinavia AB
 • Eurofins Environment AB
 • ILEMA Miljöanalys AB
Avfuktare
 • Airwatergreen AB
Avstängningsventiler
 • Armatec AB
 • Industriarmatur AB
 • Kompotek AB
 • Ventim AB
 • Vexve Oy
Dricksvattenrör samt tillhörande produkter 
 • Ahlsell Sverige AB
Eldningsolja
 • Preem AB
Elmätare
 • HM Power AB
 • Infometric AB
 • Kamstrup AB
 • Landis + Gyr AB
Energimätare
 • Ambiductor AB
 • Elvaco AB
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • TLS Energimätning AB
Fjärrvärme-/Fjärrkylacentraler
 • Alfa Laval AB (Armatec)
 • Armatec AB
 • Danfoss AB
 • Högfors GSTerm AB
 • KE Therm AB
 • MetroTherm AB
Fjärrvärmerör, fjärrkylerör, markeringsband, markeringsnät
 • Isoplus AS
 • LOGSTOR AB
 • Powerpipe Systems AB
 • Uponor Infra AB
Flygaska
 • Miljøteknikk Terrateam AS
 • NOAH AS
 • Ragn-Sells AB
Frekvensomriktare
 • ABB AB
 • Emotron AB
 • Rexel AB
Försäkringstjänster
 • Conexio AB
Kabel 0,4-3,6 kVKabelskyddsrör
 • Ahlsell Sverige AB
 • Dahl Sverige AB
Kalibrerings-, svets- och inerteringsgaser
 • Skandinaviska GasProdukter AB
Kalk
 • Faxe Kalk/Lhoist
 • Nordkalk AB
 • SMA Mineral AB
Kemiska produkter för fjärrvärmeproduktion och vattenbehandling samt utrustning för vattenbehandling
 • Brenntag Nordic AB
 • Solenis Sweden AB
 • Waren International AB
 • Wibax AB
 • Yara AB
Konsulter- Teknik och miljö
 • COWI AB
 • FVB Sverige AB
 • Projektengagemang Sweden AB
 • Pöyry Sweden AB
 • Ramböll Sverige AB
 • Rejlers Sverige AB
 • SWECO Energiguide AB
 • WSP Sverige AB
 • ÅF AB
Kulvertlarm, övervakning av distributionsnät
 • Pipeguard - PG Monitoring Systems AB
 • Wideco Sweden AB
Luft- och partikelavskiljare
 • Armatec AB
 • Högfors GSTerm AB
Materialprovning, röntgen, panninspektioner mm.
 • Dekra Industrial AB
 • Force Technology Sweden AB
Mätarrevision, provning och kontroll
 • Hydrostandard Nordic AB
 • One Nordic AB
 • Relacom AB
 • Tekniska Verken Driftum AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Vodak Mätarkontroll AB
Mätsystem för överförd el kategori 2-5 samt tillhörande produkter och tjänster
 • CEWE Instrument AB
 • ELVACO AB
 • Infometric AB
 • Landis + Gyr AB
Mättransformatorer samt därtill hörande produkter och tjänster
 • Destin AB
 • Megacon AB
Pumpar
 • Grundfos AB
Revisions- och underhållstjänster för värmepannor med kringutrustning
 • Calderys Nordic AB
 • Empower AB
 • Assemblin Sweden AB
 • Industrimiljö Väst AB
 • Sverull ElectroDynamo AB (ME Maskin & Industriservice AB)
 • Rejlers Sverige AB
 • Sweco Energiguide AB
Sand
 • Rådasand AB
Smörjolja, smörjfetter, kemiska produkter
 • Cargo Oil AB
 • Clemondo AB (f.d. Lahega Kemi AB)
 • Lantmännen Maskin AB
 • Motorex Nordic AB
 • OK-Q8 AB
 • Preem AB
 • Swea Energi AB
Styr- och reglerutrustning
 • KTC Control AB
 • Ngenic AB
Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar
 • Ahlsell Sverige AB
Termograferingstjänster
 • Arne Jensen AB
 • Sky Movies AB
 • SWECO AB
Urea
 • Brenntag Nordic AB
 • Yara AB
Vattenmätare
 • Ambiductor AB
 • Armatec AB
 • B Meters AB
 • Diehl Metering APS
 • Itron Sweden AB
 • Kamstrup AB
 • Vodak Mätarkontroll AB
Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
 • Ahlsell Sverige AB
 • Swedol AB
 • Tools Sverige AB
Överordnade mätvärdeshanteringssystem
 • CEWE Instrument AB
 • Embriq AS
 • Kamstrup AB
 • KTC Control AB
 • Landis + Gyr AB
 • Metrima AB
 • One Nordic AB
 • Rejlers Energitjänster AB
 • Vattenfall Services Nordic AB