Bli ramavtalsleverantör – steg för steg

Sinfra är en inköpscentral som tecknar ramavtal efter upphandlingar enligt LUF. För att bli ramavtalsleverantör måste leverantören lämna anbud och bli tilldelad ramavtal i en upphandling. Det går därmed inte att ansluta sig som leverantör till ett ramavtalsområde i efterhand.

Här går vi igenom steg för steg hur du som leverantör går tillväga för att vara med i Sinfras upphandlingar och på så sätt ha möjlighet att bli ramavtalsleverantör.

 

1. Hitta upphandlingen

Det första steget är att hitta en upphandling som passar er verksamhet. Upphandlingarna publiceras i upphandlingssystemet Mercell Opic. Där har ni möjlighet att lägga in en prenumeration på upphandlingar från just Sinfra och få en en notis när vi publicerar något nytt. Tekniska frågor gällande upphandlingssystemet hänvisas direkt till Mercell.

2. Leverantörskvalificering

Skicka in de efterfrågade uppgifterna för att delta i leverantörskvalificeringen. Sinfra kontrollerar sedan att ni som leverantör uppfyller de krav som ställs.

3. Upphandlingsdokumenten

När ni har kvalificerat er som leverantör får ni tillgång till upphandlingsdokumenten och kan sätta er in i vilka krav som ställs på produkterna eller tjänsterna. Då kan ni säkerställa att ni har möjlighet att leverera det som efterfrågas och därmed avgöra om ni kan vara med i upphandlingen.

I den här fasen är det viktigt att ställa eventuella frågor gällande upphandlingen. Detta görs direkt i TendSign. Frågorna är anonyma, men Sinfras svar syns för alla leverantörer. Inga frågor kommer hanteras utanför TendSign.

4. Lämna anbud

Instruktioner för anbudslämning anges i upphandlingsdokumenten och lämnas i TendSign. Se till att alla bilagor som efterfrågas skickas in, men bifoga inga dokument utöver det. Det är viktigt att lämna in anbudet i tid. Sinfra har sedan möjlighet att kalla till anbudsgenomgång och förhandla om villkor och priser.

Om ni har uppgifter som ni vill sekretessbelägga ska det göras i det här skedet. Sinfra gör en bedömning av er sekretessbegäran och avgör om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen.

5. Tilldelning av ramavtal

Utifrån ställda utvärderingskriterier tilldelar Sinfra en eller flera leverantörer och därefter löper avtalsspärr på tio dagar. Under den tiden har leverantörer möjlighet att granska och överpröva Sinfras beslut.

6. Under ramavtalstiden

Sinfras medlemmar har möjlighet att avropa på ramavtalen genom en villkorsjämförelse eller förnyad konkurrensutsättning. Samtliga ramavtal med ramavtalsdokument och bilagor finns i Medlemsportalen.

Leverantören ansvarar själv för att kommunicera och föra en dialog med medlemmarna. 

Som ramavtalsleverantör hos Sinfra har ni en unik möjlighet att nå ut till samtliga medlemmar, vilka består av en stor del av Sveriges energibolag och VA-verksamheter. Medlemmarna avropar löpande på de ramavtal som Sinfra har tecknat i stället för att göra egna upphandlingar. Det är medlemmarnas behov och önskemål som styr upphandlingskalendern.

Sinfras upphandlingar sker alltid enligt LUF och det är inte möjligt att bli ramavtalsleverantör till ett befintligt ramavtalsområde under avtalsperioden. Som leverantör behöver du bevaka och hålla dig uppdaterad om aktuella upphandlingar inom ditt företags affärsområde.