Kategoriteam

I kategoriteamen ingår representanter från våra medlemsbolag samt upphandlare från Sinfra. De träffas tre gånger per år och diskuterar då upphandlingar och avtal samt eventuella utmaningar som medlemsbolagen kan stå inför. Sinfra får på dessa möten ta del av medlemmarnas tekniska spetskompetens och kunskap inom sina respektive områden och de är därmed en viktig del i planeringen av Sinfras upphandlingskalender. Då säkerställs att fokus läggs på rätt områden och att medlemmarna får hjälp där behovet är som störst.

Teammedlemmar

Värme & Kyla

Affärsverken Karlskrona AB
Eksjö Energi AB
Göteborg Energi AB
Halmstads Energi och Miljö AB
Mälarenergi AB
Södertörns Fjärrvärme AB

Vatten & Avlopp

Kalmar Vatten AB
Laholmsbukten VA AB
NSVA AB
Region Gotland
Uppsala Vatten och Avfall AB

El & Fiber

C4 Energi AB
Nässjö Affärsverk AB
AB PiteEnergi
Sollentuna Energi och Miljö AB

Tjänster & Konsulter

Borås Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB
Jönköping Energi AB
Ronneby Miljö & Teknik AB