Exempel på tidigare uppdrag

Koncernövergripande ramavtal

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Offentlig upphandling

När:
Augusti 2023 – December 2023

Långsiktigt serviceavtal

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Offentlig upphandling

När:
Oktober 2023 – Januari 2024

Avrop och vägledning

Uppdragsgivare:
Gävle Energi AB

Typ av uppdrag:
Förnyad konkurrensutsättning

När:
November 2023 – December 2023

Brunnsborrning till lägst pris

Uppdragsgivare:
Kalmar Vatten AB

Typ av uppdrag:
Förnyad konkurrensutsättning

När:
September 2023 – December 2023

Marknadskonsult med kort varsel

Uppdragsgivare:
LEVA i Lysekil AB

Typ av uppdrag:
Direktupphandling

När:
December 2023 – Januari 2024

Ramavtal med anpassningar

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Offentlig upphandling

När:
September 2023

Partnering i dubbel bemärkelse

Uppdragsgivare:
LEVA i Lysekil AB

Typ av uppdrag:
Entreprenadupphandling

När:
Maj-oktober 2023

Utbyte av 2000 energimätare

Uppdragsgivare:
ENA Energi AB

Typ av uppdrag:
Förnyad konkurrensutsättning

När:
Maj 2023

Avtal med minimerad risk

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Avtalsgranskning

När:
Augusti 2023