Hållbarhetsutvärdering

Våra upphandlingar ställer tydliga hållbarhetskrav som följs upp under avtalstiden vilket är en del av vårt hållbarhetskoncept, den goda affären.

Som del i vårt koncept Hållbara upphandlingar utförs varje år en Hållbarhetsutvärdering för ramavtalsleverantörerna som har till syfte att påverka hållbarhetsarbetet i hela försörjningssektorn. Målsättningen med självutvärderingen är att kartlägga ramavtalsleverantörernas arbete med miljö, affärsetik och social hållbarhet.