Hållbarhetsutvärdering

Sinfra skickar varje år ut en enkät där ramavtalsleverantörerna svarar på frågor om sitt hållbarhetsarbete. Leverantörernas svar på enkätfrågorna räknas om i poäng där medelvärdet blir något som vi kallar ”hållbarhetsindex”. Dels får varje ramavtalsleverantör sitt enskilda hållbarhetsindex och kan se hur man utvecklat sig år från år. Dels räknar vi ut ett sammanlagt hållbarhetsindex för alla ramavtalsleverantörer vilket gör det möjligt för den enskilde leverantören att jämföra sig mot övriga.

Hållbarhetsutvärdering 2020

Hållbarhetsindex för 2020 är 3,70 på en femgradig skala. Det är att jämföra med föregående års hållbarhetsindex 3,81 en nedgång totalt sett. Nedgången beror i stor utsträckning på det stora antalet nya ramavtalsleverantörer, som generellt har ett lägre betyg på hållbarhetsarbetet jämfört med befintliga. Jämförelsevis har de nya leverantörerna ett medelvärde på 3,44 jämfört med 4,05 hos de befintliga, som Sinfra har haft avtal med under en längre period.

Bland de befintliga leverantörerna har hela 76% förbättrat sig i år jämfört med föregående år. Genom att jobba aktivt med våra nytillkomna ramavtalsleverantörer ska förhoppningsvis även de förbättra sig till nästa gång, vilket är målsättningen med allt vårt hållbarhetsarbete.

En annan glädjande trend är att andelen leverantörer som kan erbjuda fossilfria transporter har ökat jämfört med tidigare år. Det är bra att allt fler kan erbjuda fossilfria transporter eftersom det är ett hållbarhetsområde som våra medlemmar har prioriterat högt. Därför är det positivt att allt fler ramavtalsleverantörer kan erbjuda åtminstone en viss andel fossilfria transporter.

Hållbarhetsutvärderingsformuläret 2020 (svenska)
Sustainability survey form 2020 (English)