Hållbarhetsutvärdering

Sinfra skickar varje år ut en hållbarhetsutvärdering till alla ramavalsleverantörer där de får svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete för att följa upp sin efterlevnad av Sinfras uppförandekod. Ramavtalsleverantörernas svar på enkätfrågorna räknas om till poäng där medelvärdet blir ett ”hållbarhetsindex”. Varje ramavtalsleverantör får ett enskilt hållbarhetsindex, vilket finns tillgängligt för medlemmarna i Medlemsportalen samt för nedladdning här intill. Detta ger medlemmen möjlighet till att utvärdera ramavtalsleverantörerna baserat på hållbarhet. Vi räknar även ut ett sammanlagt hållbarhetsindex för alla ramavtalsleverantörer vilket gör det möjligt för den enskilde leverantören att jämföra sig mot övriga, samt för oss att se trenden kring ramavtalsleverantörernas utveckling.

Frågorna i hållbarhetsutvärderingen är, från och med hållbarhetsutvärderingen 2022, indelade i följande områden:

Styrning

 • Certifieringar
 • Hållbarhetsansvarig
 • FN:s Global Compact
 • Hållbarhetsrapportering
 • Nyckeltal
 • Lagefterlevnad
 • Sinfras uppförandekod
 • IT-säkerhet
 • Kvalitet

Miljö

 • Miljöpolicy

 • CO2-utsläpp

 • Fossilfria transporter

 • Cirkularitet

 • Kemikalier

 • Biologisk mångfald

Arbetsförhållanden

 • Kontrakt och avtal

 • Arbetsmiljölagstiftning

 • Arbetsmiljö

Etik

 • Mänskliga rättigheter

 • Jämställdhet och mångfald

 • Affärsetik

Leverantörsled

 • Leverantörskedja

 • Krav på leverantörer

 • Utvärdering av leverantörer