Hållbarhetsutvärdering

Sinfra skickar varje år ut en hållbarhetsutvärdering till alla ramavalsleverantörer där de får svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete för att följa upp sin efterlevnad av Sinfras uppförandekod. Ramavtalsleverantörernas svar på enkätfrågorna räknas om till poäng där medelvärdet blir ett ”hållbarhetsindex”. Varje ramavtalsleverantör får ett enskilt hållbarhetsindex, vilket finns tillgängligt för medlemmarna i Medlemsportalen för att ge möjlighet till att utvärdera ramavtalsleverantörerna baserat på hållbarhet. Vi räknar även ut ett sammanlagt hållbarhetsindex för alla ramavtalsleverantörer vilket gör det möjligt för den enskilde leverantören att jämföra sig mot övriga, samt för oss att se trenden kring ramavtalsleverantörernas utveckling.

Frågorna i hållbarhetsutvärderingen kommer från och med hållbarhetsutvärderingen 2021 vara indelade i följande områden:

Styrning

 • Certifieringar
 • Hållbarhetsansvarig
 • FN:s Global Compact
 • Hållbarhets-rapportering
 • Lagefterlevnad
 • Uppförandekod
 • IT-säkerhet

Miljö

 • Miljöpolicy
 • CO2-utsläpp
 • Fossilfria transporter
 • Cirkulärt
 • Kemikalier

Arbetsförhållanden

 • Kontrakt och avtal
 • ILO:s kärnkonventioner
 • Arbetarskydd och arbetsrätt
 • Arbetsmiljö

Etik

 • Mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • Affärsetik

Underleverantörer

 • Krav på leverantörer
 • Utvärdering av leverantörer

Hållbarhetsutvärdering 2021

Hållbarhetsindex för 2021 är 3,83 på en femgradig skala. Trots att Sinfra till årets utvärdering har utvecklat hållbarhetsutvärderingen och höjt kraven inom flera områden, såsom miljö och mänskliga rättigheter, har resultatet förbättrats jämfört med 2020 då hållbarhetsindex blev 3,70.

Däremot finns det fortfarande mycket potential för förbättring, och Sinfra uppmanar alla ramavtalsleverantörer att fortsätta sträva efter förbättringar inom hållbarhetsområdet. Störst behov av förbättringar ser Sinfra inom områdena cirkulära arbetssätt, minskat CO2-avtryck, fossilfria transporter samt att säkerställa hållbarhet hela vägen i leverantörsledet.

Nytt för i år är att Sinfras medlemmar har tillgång till ramavtalsleverantörernas fullständiga svar på hållbarhetsutvärderingen. De finns vid respektive ramavtal i Medlemsportalen och med denna information tillgänglig ökar transparensen gentemot Sinfras medlemmar ytterligare.