Säkerhet

Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamhet. Då de i samband med det kan bedriva säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av Säkerhetsskyddslagen och/eller samhällsviktig verksamhet och omfattas av NIS-direktivet är säkerheten viktig för oss. Därför ställs det i de upphandlingar vi genomför krav på systematiskt informationssäkerhetsarbete redan i den inledande leverantörskvalificeringen.

Vår Uppförandekod för leverantörer omfattar lagkrav för robusta verksamheter och då framför allt krav på på samhällsviktiga tjänster och/eller säkerhetskänslig verksamhet eller annan skyddslagstiftning.

I Sinfras ramavtal ställs krav på grundläggande hållbarhetskrav samt att leverantören ska agera i enlighet med ISO 27 001. Säkerhet ingår också i Sinfras årliga hållbarhetsutvärdering samt de leverantörsrevisioner som genomförs.