SINFRADAGARNA 2024

Välkommen till en heldagskonferens fylld med inspirerande föredrag, nätverkande och underhållning.
SinfraDagarna är en del av medlemskapet i Sinfra och är därför helt kostnadsfritt.

Vi besöker två olika städer i oktober 2024. Vilken dag och plats passar dig bäst?

Göteborg
2024-10-01

Clarion Hotel Post

Eskilstuna
2024-10-03

Elite Stadshotellet

Talare

Amer Mohammed
Amer Mohammed är en ledande expert inom områdena digitalisering, innovation, disruption, augmented reality, erfarenhet och konstgjord intelligens. Han visar hur vi kan använda dessa avancerade teknologier för att utveckla vår verksamhet och bjuder på en omfattande översikt av de senaste trenderna och innovationerna.


Annika Ramsköld
Annika Ramsköld är hållbarhetschef på Vattenfall sedan 2014. Hon har en bakgrund med många olika roller och chefsbefattningar, från FoU och affärsutveckling till försäljning, trading, kommunikation, marknadsföring och strategi.


Lina Bertling Tjernberg
Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät vid KTH och vice skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap. Hennes forskning och undervisning är fokuserad på att utveckla nya metoder för att analysera tillförlitlighet, livslängdskostnader och prediktivt underhåll för elkraftsystemet och elnätet. Hon deltar även som expert och rådgivare inom olika branschorganisationer och nätverk nationellt och internationellt.


Pär Dalhielm (deltar i Eskilstuna)

Pär Dalhielm är Vd på branschorganisationen Svenskt Vatten sedan drygt fem år tillbaka. Han är utbildad inom miljövetenskap och nationalekonomi med ett genuint intresse för samhälls-/ och hållbarhetsfrågor. Pär är styrelseledamot för biståndsorganisationen WaterAid samt sittande ordförande för den Europeiska vattenfederationen (EurEau) vilken företräder och samlar 33 europeiska länder gällande policyutveckling (EU nivå) inom dricksvatten och avloppstjänster.


Annika Malm (deltar i Göteborg)
Annika Malm är Vd för Lidköping Miljö och Teknik AB sedan mars 2024. Hon har verkat inom VA och infrastuktur i 25 år och har då arbetat med FoU samt management, men också med planerat underhåll av VA-infrastrukturen och strategiskt utbyte av ledningsnäten på ett hållbart sätt.


Nour El Refai
Nour El Refai är känd för sticka ut med sin råa, feministiska humor och att hon ständigt spränger gränserna. Hon personifierar en mångbottnad komik som med sällsynt timing och skärpa skapar debatt och på ett kreativt och målmedvetet sätt lotsar svensk humor in i framtiden.


Program

Under uppbyggnad

Utställare

Göteborg

Ahlsell Sverige AB
Coromatic AB
Cramo AB
Diehl Metering AB
FVB Sverige AB
Geomatikk Sverige AB
Grundfos AB
Holtab AB
Hydrostandard Mätteknik Nordic AB
Kamstrup AB
OKQ8 AB
Orange Cyberdefense Sweden AB
Pollex AB
Powerpipe Systems AB
Svatek AB
TLS Energimätning AB
Transtema Fiberdata AB
Ultramare AB
Utilifeed AB
Xylem Water Solutions Sweden AB
ÅF-Industry AB

Eskilstuna

Ahlsell Sverige AB
Coromatic AB
Cramo AB
FVB Sverige AB
Geomatikk Sverige AB
Grundfos AB
Holtab AB
Hydrostandard Mätteknik Nordic AB
Isoplus Suomi Oy
Kamstrup AB
Kompotek AB
Netcontrol AB
OKQ8 AB
Orange Cyberdefense Sweden AB
Powerpipe Systems AB
Pollex AB
Svatek AB
Ultramare AB
Utilifeed AB
Xylem Water Solutions Sweden AB
ÅF-Industry AB