Ansök om medlemskap

Fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap. Till ansökan ska ett registerutdrag från Skatteverket eller registreringsbevis från Bolagsverket bifogas. Det får inte vara äldre än sex månader.

Bolag som ingår i samma koncern som en befintlig medlem behöver inte betala någon medlemsinsats. Dock krävs det en registrering i nedanstående formulär för att få tillgång till medlemsportalen där ramavtalen finns tillgängliga.