Ansök om medlemskap

I Sinfras stadgar angående medlemskap står följande:

Till medlem antages verksamheter eller förvaltningar som uppfyller en eller flera av följande kriterier samt att den part som avses är beställare av teknisk utrustning eller tjänster avsedda för egna anläggningar:
– huvudsaklig uppgift att producera och/eller distribuera energi och/eller vatten till kunder
– huvudsaklig uppgift att tillgodose infrastruktur för stadsnät
– huvudsaklig uppgift att bedriva hamnverksamhet
– huvudsaklig uppgift att bedriva verksamhet inom avfall och återvinning

Koncernmedlemskap:
Bolag som ingår i samma koncern som en befintlig medlem, som har betalat insats, kan bli medlemmar utan att betala någon egen medlemsinsats. Dock har det bolaget då inte heller något röstetal vid stämman. Detta anges i sådana fall i formuläret nedan vid ansökan om medlemskap.