Ansök om medlemskap

I Sinfras stadgar angående medlemskap står följande:

”Till medlem antages energiföretag eller förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera och/eller distribuera energi och/eller vatten till kunder, under förutsättning att den det gäller är beställare av teknisk utrustning eller tjänster avsedd för egna anläggningar.”

Koncernmedlemskap:
Bolag som ingår i samma koncern som en befintlig medlem, som har betalat insats, kan bli medlemmar utan att betala någon egen medlemsinsats. Dock har det bolaget då inte heller inte något röstetal vid stämman. Detta anges i sådana fall i formuläret nedan vid ansökan om medlemskap.