Ramavtalsleverantör

Att vara ramavtalsleverantör

Sinfra är en inköpscentral som har högt uppställda krav och förväntningar på våra ramavtalsleverantörer. Som upphandlad ramavtalsleverantör till oss har ni en unik möjlighet att nå ut till alla våra medlemmar som kan avropa på ramavtalet direkt, då upphandlingen redan är genomförd. Läs vår uppförandekod för våra ramavtalsleverantörer här!

Som ramavtalsleverantör har man också möjlighet till förmånligt pris marknadsföra vårt gemensamma ramavtal via filmproduktion för att effektivt kommunicera ramavtalet till fler medlemmar. Filmproduktionen publiceras i våra kommunikationskanaler och vi erbjuder även länk för användning i era kanaler. Riktlinjer för filmproduktion

Hur blir man ramavtalsleverantör?

Sinfra sköter samtliga upphandlingar i Visma Tendsign. Första steget för potentiella ramavtalsleverantörer som har kvalificerat sig som ramavtalsleverantör genom att medverka vid någon av våra  upphandlingar måste först lämna ett anbud.

Därefter har ramavtalsleverantören uppfyllt de urvalskriterier som Sinfra ställt som villkor och krav inom ramen för upphandlingen.

Att bli utvald som ramavtalsleverantör till oss är att betrakta som en kvalitetsmärkning.

Godkännandet betyder att ramavtalsleverantören klarar samtliga kvalitetskrav som vi har satt upp för respektive upphandling med avseende på:

 • Pris för produkter, system och tjänster
 • Hållbarhet
 • Leverans, support och service
 • Garantier och villkor
 • Ekonomisk stabilitet

E-faktura till Sinfra

Sinfra ställer som krav på leverantörer att de ska skicka e-faktura för att minska miljöbelastningen, öka effektiviteten och kvaliteten.

Fördelar för er att skicka e-faktura

 • Ni får betalt snabbare eftersom ledtiden för postgång kan försummas
 • Ni behöver inte orderbekräfta till Sinfra
 • Ni eliminerar manuell hantering och kostnader för pappersfakturor
 • Ökad kvalitet eftersom befintlig information återanvänds hos Sinfra

Så kommer ni igång

Har ni redan en operatör som hanterar e-fakturor till era kunder ska ni kontakta dem och meddela dem Sinfras elektroniska adresser som listas nedan.

Be er operatör använda PEPPOL när de skickar era filer till Sinfras operatör.

 • Organisationsnummer: 716419-3323
 • GLN: 7367164193324
 • PEPPOL-id: använd GLN
 • Operatör: Kofax (Tidigare Lexmark Expert Systems)

Sinfra rekommenderar eller förespråkar ingen särskild e-fakturaoperatör men om ni inte har någon idag kan ni gratis skapa e-fakturor till Sinfra på www.invoiceportal.net.

 

När ni börjar skicka e-faktura

Meddela via e-post till faktura@sinfra.se strax innan ni skickar era första elektroniska fakturor. Bifoga även några av fakturorna som läsbar pdf. Under en inledande fas kan ni dagligen få en reskontrarapport via e-post så att ni kan säkerställa att era fakturor mottagits av oss. Ifall vi upptäcker systematiska fel i era e-fakturor vill vi att ni rättar upp dem inom 8 arbetsdagar.

Teknik

Undvik överföring av fakturafiler på fasta tidpunkter till oss. Det är bättre att ni överför dem löpande under dagen.

Bra att veta

 • Tänk på att en pdf-faktura inte är en elektronisk faktura.
 • Sinfra åtar sig inga kostnader för ert införande av e-faktura.

Vad ska en e-faktura till Sinfra innehålla?

Syftet med att använda e-fakturor är att spara tid och öka informationskvaliteten. Därför är det viktigt att era e-fakturor alltid innehåller

 • Avtals-id
 • Sinfras medlemsföretag (beställare)
 • Beställarens namn
 • Beställarens ordernummer

Leverantörsenkäter

Våra upphandlingar ställer tydliga hållbarhetskrav som följs upp under avtalstiden vilket är en del av vårt hållbarhetskoncept, den goda affären.

Som del i vårt koncept Hållbara upphandlingar utförs varje år en självutvärdering av Sinfras uppförandekoder för ramavtalsleverantörerna som har till syfte att påverka hållbarhetsarbetet i hela försörjningssektorn. Målsättningen med självutvärderingen är att kartlägga ramavtalsleverantörernas arbete med miljö, affärsetik och social hållbarhet.

Våra ramavtalsleverantörer

ABB AB
 • Frekvensomriktare för lågspänning
Ahlsell Sverige AB
 • Kabelrör/tomrör för kablar
 • Rör för dricksvattendistribution
 • Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar
 • Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
Ahma Group
 • Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
Aidon
 • Elmätare kategori 1 och 2
Airwatergreen AB
 • Avfuktare
Algol Chemicals AB
 • Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
ALS Scandinavia AB
 • Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
Ambiductor AB
 • Energimätare för värme och kyla
 • Vattenmätare
Armatec AB
 • Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
 • Luft- och Partikelavskiljare för fjärrvärme- och fjärrkylnät
 • Vattenmätare
Arne Jensen AB
 • Termograferingstjänster
Arom-Dekor Kemi AB
 • Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
Assemblin Sweden AB
 • Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
B Meters Norden AB
 • Vattenmätare
Brenntag Nordic AB
 • Urea
Calderys Nordic AB
 • Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
Cargo Oil AB
 • Smörjmedel
CEWE Instrument AB
 • Mätsystem för överförd el kategori 2-5
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Clemondo AB (f.d. Lahega Kemi AB)
 • Smörjmedel
Conexio AB
 • Försäkringsförmedlartjänster
COWI AB
 • Miljö- och teknikkonsulter
Dahl Sverige AB
 • Kabelrör/tomrör för kablar
Danfoss AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
Dekra Industrial AB
 • Materialprovning - besiktning
DESMI Danmark A/S
 • Pumpar
Destin AB
 • Mättransformatorer
Diehl Metering APS
 • Vattenmätare
Elektroskandia Sverige AB
 • Kabel 0,4-36kV
ELVACO AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
 • Energimätare för värme och kyla
 • Mätsystem för överförd el kategori 2-5
Embriq AS
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Emotron AB
 • Frekvensomriktare för lågspänning
Eurofins Environment Testing Sweden AB
 • Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
Faxe Kalk A/S
 • Kalkprodukter
Force Technology Sweden AB
 • Materialprovning – besiktning
FVB Sverige AB
 • Miljö- och teknikkonsulter
Gebwell Sverige AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
Grundfos AB
 • Pumpar
HM Power AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
Hydrostandard Nordic AB
 • Mätarrevision, provning och kontroll
Högfors GSTerm AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
ILEMA Miljöanalys AB
 • Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
Industriarmatur AB
 • Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
Industrimiljö Väst AB
 • Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
Infometric AB
 • Mätsystem för överförd el kategori 2-5
Iskraemeco d.d.
 • Elmätare kategori 1 och 2
Isoplus AS
 • Fjärrvärme- och fjärrkylarör
Itron Sweden AB
 • Energimätare för värme och kyla
 • Vattenmätare
Kamstrup AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
 • Energimätare för värme och kyla
 • Vattenmätare Ramavtal
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
KE Therm AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
Kiwa
 • Materialprovning - besiktning
Kompotek AB
 • Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
KTC Control AB
 • Styr- och Reglerprodukter för fjärrvärme och fjärrkylapplikationer
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Kurita Sverige AB
 • Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
Landis + Gyr AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
 • Mätsystem för överförd el kategori 2-5
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Lantmännen Maskin AB
 • Smörjmedel
Logstor AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylarör
Megacon AB
 • Mättransformatorer
Metrima AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Metro Therm AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
Miljøteknikk Terrateam AS
 • Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning
Motorex Nordic AB
 • Smörjmedel
Mätarkontroll i Stockholm AB
 • Mätarrevision, provning och kontroll
 • Vattenmätare
Ngenic AB
 • Styr- och Reglerprodukter för fjärrvärme och fjärrkylapplikationer
NOAH AS
 • Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning
Nordkalk AB
 • Kalkprodukter
OK-Q8 AB
 • Smörjmedel
One Nordic AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
 • Mätarrevision, provning och kontroll
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Pipeguard - PG Monitoring System AB
 • Kulvertlarm och övervakning
Powerpipe Systems AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylarör
Preem AB
 • Eldningsolja
 • Leverans av eldningsolja
 • Smörjmedel
Projektengagemang Sweden AB
 • Miljö- och teknikkonsulter
Pöyry Sweden AB
 • Miljö- och teknikkonsulter
Ragn-Sells AB
 • Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning
Ramböll Sverige AB
 • Miljö och Teknikkonsulter
Rejlers Energitjänster AB
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Rejlers Sverige AB
 • Miljö- och Teknikkonsulter
 • Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
Relacom AB
 • Mätarrevision, provning och kontroll
Rexel AB
 • Frekvensomriktare för lågspänning
Sagecom Energy & Telecom
 • Elmätare kategori 1 och 2
Scandia PUMPS
 • Pumpar
Skandinaviska GasProdukter AB
 • Gaser, t.ex. svets-, kalibrerings-, och inerteringsgaser
Sky Movies AB
 • Termograferingstjänster
SMA Mineral AB
 • Kalkprodukter
Solenis Sweden AB
 • Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
Sverull ElektroDynamo AB (f.d. ME Maskin & Industriservice AB)
 • Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
Swea Energi AB
 • Smörjmedel
SWECO Energuide AB
 • Miljö- och Teknikkonsulter
 • Revisions- och underhållstjänster för värmepannor
Swedol AB
 • Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
Swemet AB
 • Elmätare kategori 1 och 2
SYNLAB AB
 • Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
Söderberg & Partners
 • Försäkringsförmedlartjänster
Tekniska verken Linköping Nät AB
 • Mätarrevision, provning och kontroll
TLS Energimätning AB
 • Energimätare för värme och kyla
Uponor Infra AB
 • Fjärrvärme- och fjärrkylarör
Vattenfall Services Nordic AB
 • Mätarrevision, provning och kontroll
 • Överordnade mätvärdeshanteringssystem
Ventim Ventil & Instrument AB
 • Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
 • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
Vexve Oy
 • Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
Waren International AB
 • Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
Wibax AB
 • Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling
Wideco Sweden AB
 • Kulvertlarm och övervakning
WSP Sverige AB
 • Miljö- och Teknikkonsulter
Xylem Water Solutions Sweden AB
 • Pumpar
Yara AB
 • Urea
ÅF AB
 • Miljö- och Teknikkonsulter