Leverantörsrevisioner

Sinfra genomför varje år ett urval leverantörsrevisioner för att ytterligare följa upp ramavtalsleverantörernas hållbarhetsarbete. Under revisionerna fördjupar vi oss i några fokusområden och följer därmed upp ramavtalsleverantörernas åtaganden enligt ramavtalet, Sinfras uppförandekod samt svaren i senaste hållbarhetsutvärderingen. Har vi fått information från medlemmarna om något fokusområde som de önskar att vi ska fokusera på för aktuell ramavtalsleverantör får detta självklart högst prioritet. Förutom att säkerställa att ramavtalsleverantörerna uppfyller kraven vill vi med revisionerna skapa en konstruktiv dialog med ramavtalsleverantörerna för att hitta förbättringsområden och på så sätt kunna bidra till utvecklingen inom hållbarhetsområdet.