Nyheter

Workshop om hållbarhet

Workshop om hållbarhet

Den 6 maj genomförde vi en workshop med hållbarhetsrepresentanter från några av våra medlemmar. Syftet med workshopen...

läs mer
Ledningsvisning

Ledningsvisning

Ramavtal inom Ledningsvisning har tecknats med sju leverantörer och börjar gälla 2021-05-01. Ramavtalsområdet är...

läs mer
Omhändertagande av aska

Omhändertagande av aska

Nytt ramavtal för Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning inkl. transporter ersätter det befintliga...

läs mer
Rapportera in avvikelser

Rapportera in avvikelser

Har du som medlem haft problem med en leverantör gällande till exempel leverans, fakturering eller kvalitet är det...

läs mer
Ramavtalsområde Fordon

Ramavtalsområde Fordon

Sinfra har tecknat ramavtal gällande köp av nya fordon med fem leverantörer: Louwman Sverige AB Mobility Motors Sweden...

läs mer
Kategoriteam

Kategoriteam

Vi har ägnat en del av vintern till att sätta ihop team för var och en av våra fyra kategorier – Värme & Kyla,...

läs mer
Strategisk upphandlare

Strategisk upphandlare

Linnea Norden får rollen som strategisk upphandlare inom kategorin Värme & Kyla när hon nu är tillbaka på Sinfra...

läs mer
Nya medlemmar

Nya medlemmar

I mars har vi fått ytterligare fyra nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Dorotea Kommun Kungälvs kommun...

läs mer
Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vi har den senaste månaden fått en rad nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Affärsverken Elnät i Karlskrona...

läs mer
Juristtjänster

Juristtjänster

Många av våra medlemmar efterfrågar tillgång till juridiska tjänster avseende upphandlingsrättsliga, affärsjuridiska...

läs mer
Välkomna till Sinfra

Välkomna till Sinfra

Vi önskar våra nya medlemmar välkomna till Sinfra! Askersunds Kommun Bioenergi i Luleå AB Bollebygds Kommun Botkyrka...

läs mer
Val av styrelse

Val av styrelse

På årsstämman i början av december genomfördes val av Sinfras styrelse för det kommande verksamhetsåret. Våra...

läs mer
Fem nya medlemmar

Fem nya medlemmar

Den senaste månaden har vi fått fem nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Göteborgs Stad Härryda Vatten och...

läs mer