Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Sinfras årsstämma 2023 genomförs 2023-12-07 kl 13:00. Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i november. Stämman sker digitalt och sista dag för anmälan är den 30 november. Observera att stämman endast är öppen för Sinfras medlemsbolag. Anmäl dig...
Uppdaterad uppförandekod för leverantörer

Uppdaterad uppförandekod för leverantörer

För att stärka kraven inom säkerhet och social hållbarhet har en ny version av Uppförandekod för leverantörer tagits fram. Syftet är att höja standarden för alla ramavtalsleverantörer när det gäller säkerhet och jämställdhet/mångfald samt att nyttja Sinfras potential...
Nya hållbarhetskrav i leverantörskvalificeringen

Nya hållbarhetskrav i leverantörskvalificeringen

Under hösten gör Sinfra en pilot kring hållbarhetskraven i leverantörskvalificeringen. – Vi strävar efter att sluta avtal med leverantörer som har en bra nivå i sitt hållbarhetsarbete och att vi på Sinfra bidrar till att utveckla hållbarhetsarbetet så att...
Nytt podavsnitt om hållbarhet

Nytt podavsnitt om hållbarhet

Hållbarhet är en central del både vid upphandling och uppföljning av våra ramavtal och leverantörer. I senaste avsnittet av Sinfras pod Upphandlingar och Avrop berättar Nathalie Suares och Karl Nordén om de olika hållbarhetsaktiviteterna vi genomför och hur vi...
Nytt ramavtalsområde

Nytt ramavtalsområde

Ramavtalen avser AMS-arbeten och tjänster knutna till området såsom tex. rengöring av ställverk och nätstationer, förbikopplingar och apparatunderhåll. Tjänster som ingår är bland annat underhålls- och servicearbeten på låg- och mellanspänningsanläggningar i...
Processutrustning för reningsverk

Processutrustning för reningsverk

Ett helt nytt ramavtalsområde är nu klart: Processutrustning för reningsverk. Ramavtalet avser huvudsakligen inloppsgaller, tvättpressar, sandtvättar, septicmottagare, slamförtjockare, slamavvattnare, polymerberedare, renssilar m.m. Det ingår även tillhörande...
Nytt podavsnitt om hållbarhet

Podavsnitt med klimatfokus

Avsnitt 14 i Sinfras pod Upphandlingar och Avrop finns nu tillgängligt att lyssna på. Ett avsnitt med stor anknytning till hållbarhet och klimat när Filippa Peterson berättar om ramavtalsområdet Koldioxidreducerande åtgärder tillsammans med Nabaz Dalshad som djupdyker...
Två nya medarbetare

Två nya medarbetare

Vi hälsar Lena Dellbrant och Torbjörn Eriksson hjärtligt välkomna till Sinfra. Lena och Torbjörn ska båda två arbeta som inköpsresurser och är just nu delaktiga i arbetet med att bygga upp vårt nya tjänsteområde. Lena kommer närmast från Mälarenergi där hon under...
Övervakning av ledningsnät VA

Övervakning av ledningsnät VA

Sinfra arbetar för en ökad digitalisering inom VA-branschen. 2023-03-15 startar vårt nya ramavtal ”Övervakning av ledningsnät VA” som huvudsakligen avser system för övervakning av ledningsnät inom vatten och avlopp samt hårdvara för insamling av mätvärden....