Solceller står inför sitt genombrott

Datum: 2017-07-25 14:13
Solceller ska stå inför ett genombrott i...
Gå till

Vilka är våra ramavtalsområden?

Datum: 2017-07-20 13:42
Sinfra har många ramavtalsområden, läs mer...
Gå till

Gotland kan få ett helt förnybart energisystem

Datum: 2017-07-17 11:25
Gotland utreds för möjligheterna med ett helt förnybart...
Gå till

H&M och Fortum Värme återvinner värme i ny datorhallH&M och Fortum Värme återvinner värme i ny datorhall

Datum: 2017-07-11 15:57
H&M tar ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från sin IT-användning genom att bygga en ny, stor datahall söder om Stockholm där Fortum Värme ska återvinna överskottsvärmen som fjärrvärme....
Gå till

Hållbara transporter är närmare än du tror

Datum: 2017-07-06 09:19
Transport av varor och individer är inte dåligt i sig. Problemen uppstår då transporterna utförs med fossila bränslen. Hållbara lösningar finns redan, men tekniken står och stampar i väntan på att politikerna ska ge klartecken, skriver Christer Fuglesang,...
Gå till

Sinfra deltar i Almedalen 2017

Datum: 2017-07-04 12:46
Sinfra deltar i Almedalen...
Gå till

Det stora energikriget

Datum: 2017-07-03 09:33
Den förnyelsebara energin utvecklas potentiellt. I traditionellt kol- och oljeproducerande länder inser man att framtida investeringar ska ske i förnyelsebar energi, skriver Hans...
Gå till

Säkerhetsläget

Datum: 2017-06-30 11:24
Sinfra har noterat att säkerhetsläget har förändrats till det sämre och energiverksamheter verkar vara måltavlan för främmande makts...
Gå till

”Avveckla subventioner till förnyelsebar energi”

Datum: 2017-06-27 10:20
inför inte nya subventioner för grön energi. Det rådet ger den tidigare Nokiachefen Jorma Ollila till de nordiska länderna angående energipolitiken och att få ner de fossila utsläppen. De förnyelsebara energikällorna kan konkurrera av egen kraft, anser...
Gå till

Nya ramavtal avseende kalkprodukter!

Datum: 2017-06-21 11:16
Nu finns det nya ramavtal tecknade med Faxekalk, Nordkalk och SMA...
Gå till