Vår upphandlingsprocess

Sinfras upphandlingsprocess består av elva steg. Vi låter förstudien ta stor plats i upphandlingsprocessen. I förstudien förs dialog med medlemmarna för att samla in data. Vi gör sedan en grundläggande förstudie kring det efterfrågade behovet där vi undersöker marknaden.Upphandlingsdokumentet publiceras i Visma TendSign och möjlighet till ramavtal tilldelas de anbud som sammantaget är de mest fördelaktiga.

Share This