Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening

Hållbara upphandlingar för försörjningssektorn.

Nyheter

Kategoriteam

Kategoriteam

Vi har ägnat en del av vintern till att sätta ihop team för var och en av våra fyra kategorier – Värme & Kyla,...

läs mer
Strategisk upphandlare

Strategisk upphandlare

Linnea Norden får rollen som strategisk upphandlare inom kategorin Värme & Kyla när hon nu är tillbaka på Sinfra...

läs mer
Nya medlemmar

Nya medlemmar

I mars har vi fått ytterligare fyra nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Dorotea Kommun Kungälvs kommun...

läs mer

Att bli medlem

Verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten kan bli medlemmar hos Sinfra. Våra medlemmar består främst av energibolag samt VA-verksamheten inom kommuner. Upphandlingarna sker enligt LUF.

Att bli ramavtalsleverantör

För att bli en ramavtalsleverantör hos Sinfra behöver en produkt- eller tjänsteleverantör lämna anbud vid en av våra upphandlingar. Efter noggranna utvärderingar tecknar våra upphandlare ramavtal med en eller flera leverantörer inom det aktuella ramavtalsområdet.

Upphandlingskalender

Sinfras upphandlingskalender är en överblick av de upphandlingar som pågår och planeras det närmaste året.

Den uppdateras löpande och våra upphandlare tar tacksamt emot önskemål och input från medlemmarna.