Visste du att Sinfra (f.d Värmek) är utsedd till årets Utmärkta Hållbara Upphandlare av konkurrensverket 2015. Sinfra vill att man vid användandet av våra ramavtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning.

Om Sinfra

Sinfra är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta hållbara upphandlingar av produkter, tjänster och system för försörjningssektorn.

Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal.

Läs mer