Välkommen till Sinfra!

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening

Vi hjälper er med effektiva, enkla och hållbara upphandlingar inom fjärrvärme/kyla, el och vattenförsörjning.

VÄRME & KYLA

Vi har 14 olika ramavtalsområden inom kategori Värme & Kyla och cirka 64 ramavtal, färdiga att avropa på
(se medlemsportalen).

EL & FIBER

Vi har 8 olika ramavtalsområden inom kategori El & Fiber och cirka 27 ramavtal, färdiga att avropa på
(se medlemsportalen).

VATTEN & AVLOPP

Vi har 9 olika ramavtalsområden inom kategori Vatten & Avlopp och cirka 38 ramavtal, färdiga att avropa på
(se medlemsportalen).

TJÄNSTER & KONSULTER

Vi har 5 olika ramavtalsområden inom kategori Tjänster & Konsulter och ca 25 ramavtal, färdiga att avropa på
(se medlemsportalen).

Om Sinfra

Vi är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Årligen omsätter vi cirka 900 MKr årligen genom avrop från Sinfras ramavtal. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter.

Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Om Medlemskapet

Som medlem har du rätt till att avropa alla våra ramavtal inom värme, el och vatten.
Vem kan bli medlem? 

3 enkla steg för att komma igång med våra avrop

BLI MEDLEM
Medlemskapet är kostnadsfritt och enbart en handpenning betalas som baseras på energi-, vatten-, och/eller elbolagets storlek. Ansök om medlemskap här »

MEDLEMSPORTALEN
Efter beviljad medlemskap som ärendeläggs inom 3 dygn, får du ett bekräftelsemejl och kan logga in i Medlemsportalen för att ta del av samtliga ramavtal.

FAKTURA
Redo att avropa från befintlig ramavtalsleverantör och faktura skickas direkt från Sinfra till er. Våra Ramavtalsområden »

Upphandlingskalender

Inför upphandlingarna görs årligen en marknadsundersökning där vi frågar efter medlemmarnas önskemål och behov. Undersökningen ligger sedan till grund för prioriteringen av de kommande upphandlingarna som sedan utmynnar i vår så kallade upphandlingskalender.

Denna upphandlingskalender uppdateras löpande och kan komma att förändras. För ingående översikt hänvisar vi till Visma TendSign.

Nyheter

Vi vill att vid användandet av våra ramavtal ska det kännas tryggt och effektivt att avropa från våra ramavtal. Här kan ni läsa om hur vi jobbar samt senaste nytt inom energibranschen.

Ta del av SinfraNytt!