Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening

Hållbara upphandlingar för försörjningssektorn.

Nyheter

Val av styrelse

Val av styrelse

På årsstämman i början av december genomfördes val av Sinfras styrelse för det kommande verksamhetsåret. Våra...

läs mer
Fem nya medlemmar

Fem nya medlemmar

Den senaste månaden har vi fått fem nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Göteborgs Stad Härryda Vatten och...

läs mer

Att bli medlem

Verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten kan bli medlemmar hos Sinfra. Våra medlemmar består främst av energibolag samt VA-verksamheten inom kommuner. Upphandlingarna sker enligt LUF.

Att bli ramavtalsleverantör

För att bli en ramavtalsleverantör hos Sinfra behöver en produkt- eller tjänsteleverantör lämna anbud vid en av våra upphandlingar. Efter noggranna utvärderingar tecknar våra upphandlare ramavtal med en eller flera leverantörer inom det aktuella ramavtalsområdet.

Upphandlingskalender

Sinfras upphandlingskalender är en överblick av de upphandlingar som pågår och planeras det närmaste året.

Den uppdateras löpande och våra upphandlare tar tacksamt emot önskemål och input från medlemmarna.