Visste du att Sinfra (f.d. Värmek) är utsedd till årets Utmärkta Hållbara Upphandlare av konkurrensverket 2015. Sinfra vill att man vid användandet av våra ramavtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning.

Kommande upphandlingar

Inför upphandlingarna görs årligen en marknadsundersökning där vi frågar efter medlemmarnas önskemål och behov. Undersökningen ligger sedan till grund för prioriteringen av de kommande upphandlingarna som sedan utmynnar i vår så kallade upphandlingskalender.

Om Sinfra

Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur och är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta hållbara upphandlingar av produkter, tjänster och system för försörjningssektorn.

Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal.

Läs mer

Nyheter

Pressmeddelanden

Här kan ni ta del av våra senaste pressmeddelanden som vi publicerar från Sinfras nyhetsrum via Mynewsdesk.

Håll dig uppdaterad och följ vårt nyhetsrum nedan.

Sinfras nyhetsrum finner du här

Pressmeddelande, 8 januari 2019
Sinfras VD är nu tillsatt!

Pressmeddelande, 23 februari 2018
Peter Dahl slutar som VD

Pressmeddelande, 4 december 2017
Utmärkelsen ”Sinfras mest hållbara aktör” till Öresundskraft AB

Pressmeddelande, 6 september 2017
Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren

Pressmeddelande, 1 september 2017
Sinfra gör ett rekordår!

Pressmeddelande, 18 maj 2017
Risker med IT-säkerheten inom försörjningssektorn.