Sinfra Inköpsresurser

Ett komplement till medlemmens inköpsverksamhet

Vårt erbjudande

Sinfra Ramavtal

Med Sinfra Ramavtal kan vi erbjuda våra medlemmar en stor bredd av upphandlade tjänster och produkter inom kategorierna Värme & Kyla, Vatten & Avlopp, El & Fiber samt Tjänster & Konsulter. 

Sinfra Inköpsresurser

Sinfra Inköpsresurser är ett komplement till medlemmens inköpsverksamhet. Vi erbjuder stöd inom både operativt, taktiskt och strategiskt inköp.

Vad gör Sinfra?

En film om vår verksamhet och hur du som medlem eller leverantör kan ha nytta av att vara en del av Sinfra.

Aktuellt på Sinfra

SinfraDagarna 2024

Anmäl dig till årets SinfraDagar

SinfraNytt

Prenumerera på Sinfras nyhetsbrev

Avropsutbildning

Avrop genom FKU och Villkorsjämförelse

Bli medlem

Verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten kan bli medlemmar hos Sinfra. Våra medlemmar består främst av energibolag samt VA-verksamheten inom kommuner. Upphandlingarna sker enligt LUF.

Bli ramavtalsleverantör

För att bli en ramavtalsleverantör hos Sinfra behöver en produkt- eller tjänsteleverantör lämna anbud vid en av våra upphandlingar. Efter noggranna utvärderingar tecknar våra upphandlare ramavtal med en eller flera leverantörer inom det aktuella ramavtalsområdet.