Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening

Hållbara upphandlingar för försörjningssektorn.

Nyheter

Workshop om hållbarhet

Workshop om hållbarhet

Den 6 maj genomförde vi en workshop med hållbarhetsrepresentanter från några av våra medlemmar. Syftet med workshopen...

läs mer
Ledningsvisning

Ledningsvisning

Ramavtal inom Ledningsvisning har tecknats med sju leverantörer och börjar gälla 2021-05-01. Ramavtalsområdet är...

läs mer
Omhändertagande av aska

Omhändertagande av aska

Nytt ramavtal för Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning inkl. transporter ersätter det befintliga...

läs mer

Att bli medlem

Verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten kan bli medlemmar hos Sinfra. Våra medlemmar består främst av energibolag samt VA-verksamheten inom kommuner. Upphandlingarna sker enligt LUF.

Att bli ramavtalsleverantör

För att bli en ramavtalsleverantör hos Sinfra behöver en produkt- eller tjänsteleverantör lämna anbud vid en av våra upphandlingar. Efter noggranna utvärderingar tecknar våra upphandlare ramavtal med en eller flera leverantörer inom det aktuella ramavtalsområdet.

Upphandlingskalender

Sinfras upphandlingskalender är en överblick av de upphandlingar som pågår och planeras det närmaste året.

Den uppdateras löpande och våra upphandlare tar tacksamt emot önskemål och input från medlemmarna.