Inköpsresurser

Ett komplement till medlemmens verksamhet

Med Sinfras inköpsresurser kan medlemsbolagen få stöd i olika inköpsrelaterade frågor inom både operativt, taktiskt och strategiskt inköp. Vi utför löpande uppdrag, exempelvis vid en topp där den ordinarie verksamheten inte hinner med eller vid en lucka mellan rekryteringar. Vi tar oss även an specifika projekt som en offentlig upphandling, förnyad konkurrensutsättning eller avtalsuppföljning. Detta inkluderar både avrop via Sinfras avtal men också nya upphandlingar eller inköp. Sinfra har inget egenvärde utan finns endast till för medlemmarnas skull. I och med detta erbjuder vi denna tjänst till självkostnadspris.

Teckal-undantaget

Sinfra ägs till 100% av sina medlemmar och räknas därmed till deras interna verksamhet. Detta medför att Sinfra och medlemsbolagen vid intern upphandling omfattas av Teckal-undantaget även benämnt som inhouse-undantaget. Hur detta undantag regleras finns angivet i 3 kap. 11–16 §§ LUF, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Medlemmarna har därför möjlighet att anlita Sinfras inköpsresurser utan föregående annonsering eller annan konkurrensutsättning.

I Medlemsportalen finns prisuppgifter samt möjlighet att fylla i en intresseanmälan för att anlita Sinfras inköpsresurser.

Vi behöver bli fler

Är du intresserad av att jobba som inköpsresurs hos Sinfra? Vi söker både nyexaminerade upphandlare och dig med erfarenhet.