Nytt ramavtalsområde: Utbildningstjänster

Nytt ramavtalsområde: Utbildningstjänster

Utbildningstjänster är ett helt nytt ramavtalsområde, som Sinfra har upphandlat efter förfrågan från medlemmar. Ramavtalet omfattar Utbildningstjänster inom arbetsmiljö, brand, el, energi, VA och övrigt och är tecknat med 10 stycken aktörer för att täcka medlemmarnas...
Schakt- och grävtjänster

Schakt- och grävtjänster

Sinfra har utökat avtalsportföljen med ett helt nytt ramavtal inom Schakt- och Grävtjänster med start 2022-05-02. Historiskt har tjänsterna handlats upp lokalt, men efter önskemål från medlemmarna har vi tecknat ett ramavtal med geografisk uppdelning med fortsatt...
Sinfra gästar EnergiStrategiPodden

Sinfra gästar EnergiStrategiPodden

Sinfras vd Tony Doganson har återigen gästat Energistrategipodden, den här gången tillsammans med Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt. De diskuterar de leveransosäkerheter och prisökningar som har präglat marknaden under en ganska lång tid. Vad är viktigt...
Områdessäkerhet – nytt ramavtalsområde

Områdessäkerhet – nytt ramavtalsområde

Efter önskemål från våra medlemmar har vi upphandlat ett helt nytt ramavtalsområde – Områdessäkerhet. Ramavtalet omfattar fysiskt skydd, som exempelvis olika typer av grindar, stängsel och forceringsskydd samt säkerhetsteknik såsom områdeslarm, inbrottslarm,...