Nya hållbarhetskrav i leverantörskvalificeringen

Nya hållbarhetskrav i leverantörskvalificeringen

Under hösten gör Sinfra en pilot kring hållbarhetskraven i leverantörskvalificeringen. – Vi strävar efter att sluta avtal med leverantörer som har en bra nivå i sitt hållbarhetsarbete och att vi på Sinfra bidrar till att utveckla hållbarhetsarbetet så att...
Nytt podavsnitt om hållbarhet

Nytt podavsnitt om hållbarhet

Hållbarhet är en central del både vid upphandling och uppföljning av våra ramavtal och leverantörer. I senaste avsnittet av Sinfras pod Upphandlingar och Avrop berättar Nathalie Suares och Karl Nordén om de olika hållbarhetsaktiviteterna vi genomför och hur vi...
Nytt ramavtalsområde

Nytt ramavtalsområde

Ramavtalen avser AMS-arbeten och tjänster knutna till området såsom tex. rengöring av ställverk och nätstationer, förbikopplingar och apparatunderhåll. Tjänster som ingår är bland annat underhålls- och servicearbeten på låg- och mellanspänningsanläggningar i...
Processutrustning för reningsverk

Processutrustning för reningsverk

Ett helt nytt ramavtalsområde är nu klart: Processutrustning för reningsverk. Ramavtalet avser huvudsakligen inloppsgaller, tvättpressar, sandtvättar, septicmottagare, slamförtjockare, slamavvattnare, polymerberedare, renssilar m.m. Det ingår även tillhörande...
Nytt podavsnitt om hållbarhet

Podavsnitt med klimatfokus

Avsnitt 14 i Sinfras pod Upphandlingar och Avrop finns nu tillgängligt att lyssna på. Ett avsnitt med stor anknytning till hållbarhet och klimat när Filippa Peterson berättar om ramavtalsområdet Koldioxidreducerande åtgärder tillsammans med Nabaz Dalshad som djupdyker...
Två nya medarbetare

Två nya medarbetare

Vi hälsar Lena Dellbrant och Torbjörn Eriksson hjärtligt välkomna till Sinfra. Lena och Torbjörn ska båda två arbeta som inköpsresurser och är just nu delaktiga i arbetet med att bygga upp vårt nya tjänsteområde. Lena kommer närmast från Mälarenergi där hon under...