Lär känna Sinfra: Hur finansieras verksamheten?

Lär känna Sinfra: Hur finansieras verksamheten?

Kickback, återbäring och medlemsinsats – på Sinfra har vi många ord och uttryck som oftast inte förekommer i ”vanliga” företag. Å andra sidan är vi ju inte heller ett vanligt företag och mäter inte framgång i hur stor vinst vi gör per år. Vi känner att det är dags att...
Sänkt kickback på alla nya ramavtal

Sänkt kickback på alla nya ramavtal

Med start den 1 september kommer samtliga nya ramavtal som tecknas med Sinfra ha en kickback på endast 0,9 %. Detta är något vi har jobbat med länge och är ytterligare ett steg i den gradvisa sänkningen av kickbacken som vi har genomfört de senaste åren. –...
Instruktion för villkorsjämförelse

Instruktion för villkorsjämförelse

Många av våra medlemmar frågar oss hur en villkorsjämförelse ska gå till i praktiken. Som hjälp har vi därför tagit fram en instruktion som beskriver processen steg för steg och som går att tillämpa på de flesta av våra ramavtal. Instruktionen finns i Medlemsportalen...
Nytt ramavtalsområde – Personlarm

Nytt ramavtalsområde – Personlarm

Med start 2021-07-15 kan vi nu erbjuda ett helt nytt ramavtalsområde. Avtalet gäller personlarm för bland annat ensamarbete, hot och våld och omfattar fem olika leverantörer – AddSecure Smart Rescue AB, Axel Group AB, Securdia AB, Tempest Security Sverige AB...
Nya ramavtalsområden

Nya ramavtalsområden

Vi avslutar den här händelserika våren med att signera en hel rad nya ramavtalsområden och kan därmed välkomna många nya leverantörer till Sinfra. Flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster Kalkprodukter Konsulter inom anläggningsinformation och dokumentation...
Nytt ramavtalsområde – Bemanningstjänster

Nytt ramavtalsområde – Bemanningstjänster

Med start 2021-06-15 kan vi nu erbjuda våra medlemmar ett helt nytt ramavtalsområde inom kategorin Tjänster & Konsulter. Ramavtalsområdet avser bemanningstjänster inom administration, ekonomi, fastighet, HR, IT, kommunikation, support samt roller såsom tekniker,...