Nytt ramavtalsområde – Bemanningstjänster

Nytt ramavtalsområde – Bemanningstjänster

Med start 2021-06-15 kan vi nu erbjuda våra medlemmar ett helt nytt ramavtalsområde inom kategorin Tjänster & Konsulter. Ramavtalsområdet avser bemanningstjänster inom administration, ekonomi, fastighet, HR, IT, kommunikation, support samt roller såsom tekniker,...
Upphandlingskalender 2021/2022

Upphandlingskalender 2021/2022

Nu har vi planerat höstens och vinterns upphandlingar och samlat dem i vår Upphandlingskalender. Det kommer delvis bli en del förnyelseupphandlingar men även helt nya intressanta ramavtalsområden som t ex Drönartjänster och Fordonsleasing. Läs mer
Nytt ramavtalsområde – Småskalig värmeproduktion

Nytt ramavtalsområde – Småskalig värmeproduktion

Helt nytt i Sinfras portfölj och av medlemmarna efterfrågat ramavtal. Ramavtalet avser små pannor för fjärrvärmeproduktion i effektområde 1–10 MW samt bränslealternativ olja/bioolja, fastbränsle (pellet/flis/briketter) gas eller el. Det finns möjlighet att avropa ren...
Hållbarhetsindex 2020

Hållbarhetsindex 2020

Årets rapport från hållbarhetsutvärderingen av Sinfras ramavtalsleverantörer är nu klar. Vi har i år hela 224 ramavtalsleverantörer (95% svarsfrekvens) jämfört med föregående års 91 svar (85% svarsfrekvens). Enkäten ger oss en bra bild över hur det står till med...
Workshop om hållbarhet

Workshop om hållbarhet

Den 6 maj genomförde vi en workshop med hållbarhetsrepresentanter från några av våra medlemmar. Syftet med workshopen var att säkra att vi på Sinfra lägger fokus på väsentliga frågor för våra medlemmar kring hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar och revisioner. Under...