Strategisk upphandlare

Strategisk upphandlare

Linnea Norden får rollen som strategisk upphandlare inom kategorin Värme & Kyla när hon nu är tillbaka på Sinfra efter föräldraledighet. Linnéa har en gedigen erfarenhet och utbildning inom energi och upphandling och ser fram emot att ta sig an ett nytt område....
Nya medlemmar

Nya medlemmar

I mars har vi fått ytterligare fyra nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Dorotea Kommun Kungälvs kommun Vellinge kommun Västerbergslagens Elnät AB.
Enklare avrop med nya mallar

Enklare avrop med nya mallar

Flera av våra medlemmar har upplevt att det kan vara svårt eller krångligt att genomföra en förnyad konkurrensutsättning. För att underlätta processen finns det nu mallar framtagna, specifikt anpassade för respektive ramavtalsområde. Det finns inga krav på att...
Oroligt på marknaden för plaströr, delar och brunnar

Oroligt på marknaden för plaströr, delar och brunnar

Vi har fått information från flera av våra leverantörer inom VA-material att marknaden för plaströr, som avser större projektupphandlingar, är väldigt orolig. Plaströrstillverkarna klarar i dagsläget inte att hålla längre giltighetstid än 7 dagar på sina offerter då...
Trafikavstängningar – material och tjänster

Trafikavstängningar – material och tjänster

Sinfra har tecknat ramavtal med fyra leverantörer gällande material och tjänster inom trafikavstängningar. Det är ett helt nytt ramavtalsområde och inkluderar exempelvis trafikbuffert, fundament, stolpar och skyltar samt tjänster såsom framtagande av TA-plan och...
Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vi har den senaste månaden fått en rad nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Affärsverken Elnät i Karlskrona AB Arvika kommun BlaikenVind AB Skellefteå Kraft Elnät AB Skellefteå Kraft Fibernät AB Vätternvatten...