Val av styrelse

Val av styrelse

På årsstämman i början av december genomfördes val av Sinfras styrelse för det kommande verksamhetsåret. Våra styrelsemedlemmar är alla representanter från medlemsbolagen och har en bred kompetens med roller såsom vd, affärsområdeschefer och inköpschefer. Susanne Malm...
Hållbarhetsenkäten för leverantörer ute nu

Hållbarhetsenkäten för leverantörer ute nu

Just nu pågår årets undersökning av ramavtalsleverantörernas hållbarhetsarbete. Undersökningen genomförs genom en webenkät där Sinfra ställer en rad frågor om hållbarhetsarbetet (allt från miljö, affärsetik och social hållbarhet) och poängsätter varje leverantör i ett...
Fem nya medlemmar

Fem nya medlemmar

Den senaste månaden har vi fått fem nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Göteborgs Stad Härryda Vatten och Avfall AB Lilla Edets kommun Mellersta Skånes Kraft, Ek för Mölndals...
Nu kommer återbäringen!

Nu kommer återbäringen!

I dagarna har 333 av våra medlemmar fått ett uppskattat mail från vår vd. Sinfra har genererat ett överskott på 14,7 MSEK under förra verksamhetsåret, vilket vi betalar tillbaka till medlemmarna i form av en återbäring. Hur stor andel av överskottet varje medlem får...
Nya ramavtal börjar gälla idag

Nya ramavtal börjar gälla idag

Till alla våra medlemmar kan vi nu presentera två uppdaterade och ett helt nytt ramavtalsområde som träder i kraft idag den 1 december. Inom kategorin Vatten & Avlopp har vi uppdaterat det befintliga ramavtalsområdet VA-rör med tillhörande produkter och tjänster...
Ny medarbetare

Ny medarbetare

Vi är glada att meddela att vårt team har förstärkts med ytterligare en upphandlare. Jessica Lindqvist börjar hos oss den 26 oktober och får rollen som Taktisk upphandlare inom kategorin Tjänster & Konsulter. Jessica har läst Inköp och Upphandling på...