Inköpsresurser i tre nivåer

Sinfras inköpsresurser är uppdelade i tre olika områden – Operativt inköp, Taktiskt inköp samt Strategiskt inköp. Under respektive område nedan finns exempel på uppdrag som ingår i de olika områdena.

I Medlemsportalen finns prisuppgifter samt möjlighet att fylla i en intresseanmälan för att anlita Sinfras inköpsresurser.

Operativt inköp

Avtalsadministration
Orderläggning
Kontrollera avrop på Sinfras avtal
m.m.

Taktiskt inköp

Direktupphandling
Förnyad konkurrensutsättning
Offentlig upphandling
m.m.

Strategiskt inköp

Inköpsstrategier
Förhandlingar
SUA-upphandlingar
m.m.