Styrelse

Ordförande
Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB

Vice Ordförande
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB

Lena af Geijerstam Unger, Härnösand Energi AB
Magnus Eriksson, Mälarenergi AB
Patric Jonsson, AB PiteEnergi
Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten AB
Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB
Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall AB
Torbjörn Svahn, Västervik Miljö & Energi AB

Revisor

Fredric Hävrén, Ernst & Young (auktoriserad)

Revisorssuppleanter

Björn Larsson, Jönköping Energi
Tobias Ulvesjö, Torsnet

Valberedning

Niklas Gunnar Mälarenergi AB (sammankallande)
Håkan Jönsson, Gävle Energi AB
Malin Classon, Värnamo Energi AB

 

Motioner

Motioner ska inkomma till styrelsen senast 4 veckor innan årsstämma via e-post info@sinfra.se.