Styrelse

Ordförande
Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB

Vice Ordförande
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB

Lena af Geijerstam Unger, Härnösand Energi AB
Magnus Eriksson, Mälarenergi AB
Patric Jonsson, Piteå Energi AB
Jörgen Ljungholm, Kalmar Vatten AB
Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB
Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall AB
Torbjörn Swahn, Västervik Miljö & Energi AB
Göran Thessén, C4 Energi AB

Revisor

Fredric Hävrén, Ernst & Young (auktoriserad)

Revisorssuppleanter

Björn Larsson, Jönköping Energi
Tobias Ulvesjö, Torsnet

Valberedning

Theresa Savonen, Gällivare Energi
Bengt Östling, Dala Energi

 

Motioner

Motioner ska inkomma till styrelsen senast 4 veckor innan årsstämma via e-post info@sinfra.se.