Klicka på upphandlingskalendern för att se den större.

Denna upphandlingskalender uppdateras löpande och kan komma att förändras. För ingående översikt hänvisar vi till Visma TenDsign.

Upphandlingskalender

Inför upphandlingarna görs årligen en marknadsundersökning där vi frågar efter medlemmarnas önskemål och behov. Undersökningen ligger sedan till grund för prioriteringen av de kommande upphandlingarna som sedan utmynnar i vår så kallade upphandlingskalender.

Share This