Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Område:

Status:

DIS: SCADA, DCS och NIS med tillhörande komponenter, system och tjänster

Avtalsstart: September 2022
Status: DIS
Ansvarig upphandlare: Sophia Röjning
Mail: sophia.rojning@sinfra.se

Ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) inom områdena SCADA, DCS, NIS, Systemintegratör, Kommunikation samt Hårdvara. Ett DIS innebär att leverantörer löpande kan kvalificera sig till systemet och specifika upphandlingar skickas sedan ut till de kvalificerade leverantörerna. DISet är öppet för ansökningar till och med 2032-08-31.
Ansökan skickas in via https://opic.com/id/afkptgwqtp

DIS: Solceller och Energilager

Avtalsstart: December 2022
Status: DIS
Ansvarig upphandlare: Sophia Röjning
Mail: sophia.rojning@sinfra.se

Ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) inom områdena Solceller (totalentreprenad, konsulttjänster samt produkter) och energilager (totalentreprenad, konsulttjänster och balanstjänster). Inom DISet kan våra medlemmar göra separata upphandlingar för mindre/medelstora solcellsanläggningar upp till solcellsparker. Det är även möjligt att upphandla energilager och balanstjänster. DISet är öppet för ansökningar till och med 2032-11-30.
Ansökan skickas in via https://opic.com/id/afptqyfsac

Aktiv utrustning fiber

Avtalsstart: Mars 2024
Status: Avtalsteckning
Ansvarig upphandlare: Sophia Röjning
Mail: sophia.rojning@sinfra.se

Upphandlingen avser aktiv utrustning fiber. Ramavtalet kommer att delas in i tre kategorier, routrar, switchar samt CPE.

Demontering och omhändertagande av eldistributionsutrustning

Avtalsstart: Maj 2024
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Sophia Röjning
Mail: sophia.rojning@sinfra.se

Detta verksamhetsår kommer vi att upphandla Demontering och omhändertagande av eldistributionsutrustning.

Vi mottar gärna all input som vi kan få.

Avfallskärl och påsar

Avtalsstart: Juni 2024
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

NY UPPHANDLING. Upphandlingen omfattar avfallskärl och påsar till återvinningsbranschen.

Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler

Avtalsstart: Juli 2024
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Nabaz Dalshad
Mail: nabaz.dalshad@sinfra.se

Förnyelseupphandling: Ramavtalsområdet omfattar leveranser av fjärrvärme- och fjärrkylecentraler samt tillhörande produkter, system och tjänster. Vi tar gärna input vad som har fungerat bra på nuvarande avtal samt vad som kan utvecklas till kommande upphandlingen.

Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster

Avtalsstart: Juli 2024
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Sophia Röjning
Mail: sophia.rojning@sinfra.se

Förnyelseupphandling av Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster.

Länk till leverantörskvalificering:

https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeID=15314

Container

Avtalsstart: Juli 2024
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

NY UPPHANDLING. Upphandlingen kommer omfatta container av olika modeller och storlekar. Funkar för samtliga verksamheter där container behövs. Samtliga medlemmar kan avropa dessa.

Plockanalys

Avtalsstart: Juli 2024
Status: Kommande
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

NY UPPHANDLING. Upphandlingen kommer omfatta plockanalys av avfall.

Mätarrevision, provning och kontroll

Avtalsstart: Juli 2024
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Nabaz Dalshad
Mail: nabaz.dalshad@sinfra.se

Upphandlingen omfattar tjänster så som revision, provning och kontroll av värme-, el- och vattenmätare. 

Managementkonsulter

Avtalsstart: Juli 2024
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Jessica Lindqvist
Mail: jessica.lindqvist@sinfra.se

En förnyelseupphandling av Managementkonsulter

Kommunikation och IoT sensorer

Avtalsstart: Augusti 2024
Status: Kommande
Ansvarig upphandlare: Sophia Röjning
Mail: sophia.rojning@sinfra.se

Detta verksamhetsår kommer vi att upphandla Kommunikation och IoT sensorer.

Vi mottar gärna all input som vi kan få.

Vattenmätare

Avtalsstart: Oktober 2024
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

FÖRNYELSEUPPHANDLING: Upphandlingen kommer omfatta leveranser av vattenmätare

Materialprovning och besiktning

Avtalsstart: November 2024
Status: Kommande
Ansvarig upphandlare: Nabaz Dalshad
Mail: nabaz.dalshad@sinfra.se

Upphandlingen omfattar utförande av tjänster som exempelvis röntgen, ultraljudprovning, tjockleksmätning samt besiktning av tex trycksatta och bärande konstruktioner, stålkonstruktioner mm.

Avfuktare

Avtalsstart: December 2024
Status: Kommande
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

FÖRNYELSEUPPHANDLING: Upphandlingen kommer omfatta leveranser av avfuktare

VA-material

Avtalsstart: December 2024
Status: Kommande
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

FÖRNYELSEUPPHANDLING: Upphandlingen kommer omfatta leveranser av VA-material

;

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.