Om oss

Vi är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening. Årligen omsätter vi cirka 800 MKr årligen genom avrop från Sinfras ramavtal. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.  

Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. 2015 utsåg Konkurrensverket oss till ”Årets utmärkta hållbara upphandlare”​ vilket är en kvittens på hur vi aktivt arbetar med hållbarhet i alla led för att tillsammans påverka hela vårt samhälle mot ett mer hållbart sådant.

 

Här kan ni ta del av våra senaste verksamhetsberättelser;

Verksamhetsberättelse 2017 till 2018

Verksamhetsberättelse 2016 till 2017

Verksamhetsberättelse 2015 till 2016

Verksamhetsberättelse 2014 till 2015

Verksamhetsberättelse 2013 till 2014

Våra kärnvärden

Sinfras varumärke bygger på tre kärnvärden Hållbarhet, Kompetens och Delaktighet. Våra kärnvärden beskriver vad vi står för, vår arbetsmetodik, hur vi vill bli uppfattade och vad vi vill åstadkomma. Vårt mål är att bli medlemmarnas förstahandsval vid hållbara inköp av produkter, system och tekniktjänster inom hela försörjningssektorn.

Vår vision

Vår vision är att vi ska vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Hållbarhet

Kärnvärdet hållbarhet är den självklara basen för oss. Vår målsättning är att erbjuda våra medlemmar de optimala lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet är integrerat i allt det vi gör genom hela verksamhetsledet. Begreppet hållbarhet omfattas av legal, teknisk och ekonomisk hållbarhet som miljö- och CSR-frågor. Vårt mål är att vid användandet av våra ramavtal ska det kännas tryggt att vi engagerar våra leverantörer för att ta ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt.

Kompetens

Vår verksamhet ska präglas av kompetens bland de anställda men även i vårt arbetssätt gentemot våra medlemmar, leverantörer och intressenter vilket skapar en bra grund för långsiktiga relationer. Gedigen branschkunskap, möjlighet till utveckling och kvalificerade medarbetare med god yrkesskicklighet hjälper oss att ständigt förbättra vår kompetens.

Delaktighet

Vi tror att lyhördhet och nyfikenhet till våra medlemmar samt leverantörer, kontinuerlig dialog med diverse aktörer inom försörjningssektorn och bra kommunikation är grunden till långvariga och goda relationer. Vår ambition är att genom samverkan säkerställa ett värde för våra medlemmar och leverantörer.

Våra utskick

Välkomna till Sinfras utskick

Här kan ni läsa om våra senaste nyheter, hållbara upphandlingar och annan information om Sinfra.

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevsarkiv

Uppförandekoder och Miljöcertifiering

I arbetet av Sinfras koncept ”Hållbar Upphandling” har uppförandekoderna en central plats. Det finns både en uppförandekod för ramavtalsleverantörer och även en för Sinfra själv. Den interna uppförandekoden fastställdes 2014-06-03 och målet med detta är att säkerställa att Sinfras verksamheter ur alla perspektiv ska vara hållbara.

Ledningssystemet är integrerat och omfattar, förutom vår certifiering miljö ISO 14001:2015, även annan styrning av företaget, i linje med Sinfras och FVUab:s roller och uppdrag. Ledningssytemet omfattar hela företagets verksamhet. Sinfra och FVUab har ett gemensamt ledningssytem och dokumentationen för Sinfra gäller också för FVUab om inte annat särskilt uttrycks.

Intertek Certifkat för ISO 14001:2015

Det är inte minst viktigt när det gäller de ramavtal som upprättas till medlemmarnas förfogande. Goda affärer ska vara hållbara – det gynnar alla parter!

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Hållbarhetspolicy

Sinfras uppförandekod för GDPR

Hitta till oss

Besöksadress: Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Vi sitter i centralt belägna lokaler i Stockholm och du kan enkelt ta dig till oss med bil, tåg, tunnelbana eller buss. Både tunnelbanans gröna (T-centralen) och blå linje (Rådhuset) stannar i närheten och ett flertal bussar stannar även här, för att hitta bästa resvägen hit använd dig av sl.se

Kommer du med fjärrtåg eller pendeltåg har du gångavstånd från Centralstationen (T-centralen).

Styrelse

Ordinarie

Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB, Ordförande
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB, Vice Ordförande
Lars Larsson, Borlänge Energi AB
Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
Göran Thessén, C4 Energi AB
Torbjörn Swahn, Vimmerby Energi AB
Lena af Geijerstam Unger, Härnösand Energi AB
Patrik Jonsson, Piteå Energi AB

Revisorer

Ordinarie

Fredric Hävrén, Ernst & Young (auktoriserad)
Per Öhman, Varberg Energi

Suppleanter

Mikael Sjölander, Ernst & Young (auktoriserad)
Tobias Ulvesjö, Affärsverken i Karlskrona

Valberedning

Christian Schwarz, Mölndal Energi
Anna Karlsson, Kalmar Energi
Theresa Savonen, Gällivare Energi