Om Sinfra

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening

Vi är en nationell inköpscentral som jobbar med att färdigställa hållbara upphandlingar. Sinfra står för Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening.

Årligen omsätter vi cirka 900 MKr genom avrop från Sinfras ramavtal. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. 2015 utsåg Konkurrensverket oss till ”Årets utmärkta hållbara upphandlare”​ vilket är en kvittens på hur vi aktivt arbetar med hållbarhet i alla led för att tillsammans påverka hela vårt samhälle mot ett mer hållbart sådant.

    Prenumerera på nyhetsbrevet SinfraNytt    Jag godkänner GDPR-villkoren