Avropsutbildning

Välkommen på en praktisk utbildning i avrop på Sinfras ramavtal. Vi går igenom både villkorsjämförelse och förnyad konkurrensutsättning och tittar på de mallar och hjäpmedel som vi har tagit fram.

Ange gärna i anmälningsformuläret om du har några frågeställningar redan nu eller om det finns delar i avropsförfarandet som du vill titta närmare på. Anmäl dig via länkarna nedan. Vi fyller på med fler datum om behovet finns. Utbildningen sker digitalt.

Denna utbildning är endast för anställda på Sinfras medlemsbolag.

Anmäl dig här