Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening

Hållbara upphandlingar för försörjningssektorn.

Nyheter

Bluffmail i Sinfras namn

Bluffmail i Sinfras namn

Vi har blivit uppmärksammade på att flera av våra ramavtalsleverantörer har fått e-post på engelska, där man utger sig...

läs mer
Nytt avsnitt av podden

Nytt avsnitt av podden

Filippa Peterson och Nabaz Dalshad berättar om två av våra ramavtalsområden - Revision och underhållstjänster samt...

läs mer

Att bli medlem

Verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten kan bli medlemmar hos Sinfra. Våra medlemmar består främst av energibolag samt VA-verksamheten inom kommuner. Upphandlingarna sker enligt LUF.

Att bli ramavtalsleverantör

För att bli en ramavtalsleverantör hos Sinfra behöver en produkt- eller tjänsteleverantör lämna anbud vid en av våra upphandlingar. Efter noggranna utvärderingar tecknar våra upphandlare ramavtal med en eller flera leverantörer inom det aktuella ramavtalsområdet.

Upphandlingskalender

Sinfras upphandlingskalender är en överblick av de upphandlingar som pågår och planeras det närmaste året.

Den uppdateras löpande och våra upphandlare tar tacksamt emot önskemål och input från medlemmarna.