Sinfra har genomfört ett projekt gällande säkerhet där syftet var att få ett tydligare perspektiv på hur vi ska agera runt säkerhet på Sinfra. Projektet har omfattat vår egen administrativa verksamhet, uppdrag ute hos er medlemmar samt även hur vi ska agera i de olika upphandlingarna för ramavtal som vi genomför. Vi har också vävt in säkerhet i vår hållbarhetsutvärdering och i de leverantörsrevisioner vi genomför.

Huvudprojektet var ”Säkerhet” och det utgick från – Säkerhetsskyddslagen, Säkerhetsskyddsförordningen, Säkerhetspolisens föreskrifter samt respektive verksamhets Tillsynsmyndighet. I projektet fanns fem stycken delprojekt där tre av dem var de s.k. säkerhetsskyddsåtgärderna – Informationssäkerhet, Fysisk säkerhet och Personalsäkerhet. Det fjärde delprojektet var – Skyldigheter vid exponering av säkerhetskänslig verksamhet. I arbetet med de här fyra delprojekten utgick vi från SÄPOs Vägledningar för respektive område.

Det femte o sista delprojektet var – Kris och kontinuitet och här använde vi oss av MSBs publikationer.

Projektet avslutades sedan med att knyta ihop alla de här delprojekten till en helhet – vilket redovisas dels i presentationsmaterial i olika former men också i ett fördjupat dokument för den som vill läsa mer om de olika delarna som ingår i projektet.