Att ha en kontinuerlig kommunikation och informationsutbyte med både medlemmar och leverantörer är en av Sinfras viktigaste uppgifter vid sidan om att genomföra upphandlingar och upprätta ramavtal.

Därför är det glädjande att för Sinfra att vi inbjuds som talare till ramavtalsleverantörernas kunddagar och användarträffar.

Till största delen så är ju ramavtalsleverantörernas kunder och Sinfras medlemmar i stort sett samma verksamheter, därför är det av stort värde för Sinfra att vid ett och samma tillfälle kunna nå ut med information till medlemmarna via ramavtalsleverantörernas nätverk.

Den 15 november medverkade Sinfra som talare vid Powerpipes kunddag i Göteborg där vi fick möjligheten att presentera Sinfra för ca 120 st medlemsrepresentanter.

Och den 21 november talade Sinfra vid Metrimas användardagar på Arlanda för ca 50 st medlemsrepresentanter.    

Är ni intresserade av att vi kommer och pratar om vad vi gör och hur vi kan samarbeta med er, tveka inte att höra av er till oss!