Den 17 november 2021 beslutade riksdagen om ändringar i upphandlingslagstiftningen, vilka träder i kraft den 1 februari 2022. För Sinfras medlemmar innebär det i många fall ett flexiblare och enklare upphandlingsförfarande.

  • Gränsen för direktupphandling enligt LUF höjs till 1 200 000 SEK och upphandlingar under detta värde behöver inte annonseras.
  • Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster, såsom hotell- och restaurangtjänster samt juridiska tjänster, höjs upp till tröskelvärdet 10 268 900 SEK.
  • Det kommer finnas större möjligheter än idag att direktupphandla vid överprövningar.
  • Ändringarna innebär också att direktupphandlingar upp till direktupphandlingsgränsen 1 200 000 SEK inte behöver efterannonseras. Precis som tidigare behöver inte heller kontraktstilldelning med tillämpning av ramavtal efterannonseras.