Nu finns nya ramavtal tecknade avseende Revision & underhåll för generatorer & turbiner, som är ett helt nytt ramavtalsområde i sinfraportföljen! 

 

Läs mer i senaste utskicket av SinfraDialog!