Självutvärderingen av Sinfras ramavtalsleverantörer och denna rapport syftar till att påverka hållbarhetsarbetet i försörjningssektorn. Arbetet har som målsättning att kartlägga leverantörernas arbete med miljö, affärsetik och social hållbarhet.

Klicka här för att ta del av rapporten!