Pågående upphandlingsområden
– Ledningsunderhåll och Ledningsförnyelse VA-nät
– Överordnade mätvärdeshanteringssystem
– Termograferingstjänster

Kommande upphandlingsområden
– Solceller
– Elnätsmateriel (Kabel och kabelrör inkluderas i denna upphandling)
– Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar
– Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last
– Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga

Klicka här för att se vår Upphandlingskalender!

Hör gärna av er om ni har frågor och synpunkter på våra kommande avtalsområden då det fortfarande finns stor möjlighet att påverka dessa. Vi tar gärna emot tips på nya ramavtalsområden