UPPHANDLING PÅ GÅNG…
Vi vill gärna informera om de upphandlingar som pågår och om kommande upphandlingsområden:

Pågående upphandlingsområden
– Ledningsunderhåll och Ledningsförnyelse VA-nät
– Självriskelimineringsförsäkringen
– Överordnade mätvärdeshanteringssystem

Kommande upphandlingsområden
– Termografering
– Verktyg och skyddskläder
– Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga
– Revisions- och underhållstjänster för värmepannor

Klicka här för att se vår Upphandlingskalender!

Hör gärna av er om ni har frågor och synpunkter på våra kommande avtalsområden då det fortfarande finns stor möjlighet att påverka dessa. Vi tar gärna emot tips på nya ramavtalsområden