Biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner bör inte hindras från att användas i städernas centrala delar. Det skriver åtta företrädare för Miljöpartiet.
Att Transportstyrelsen vill skärpa miljözonsreglerna för tunga fordon och utvidga dem så att även personbilar och arbetsmaskiner omfattas är bra, men att förbjuda fordon drivna på biogas är att gå för långt. Det skulle leda till att de som vill köra miljövänligt bara har ett alternativ: elbilar.

Under tjugo års tid har många kommuner och regioner i Sverige samlat in matavfall, avloppsslam och annat organiskt material och förvandlat det till biogas som personbilar, bussar och sopbilar kör på. Ett världsledande system som löser flera miljöproblem har utvecklats. Om Transportstyrelsens förslag blir verklighet får dessa biogasdrivna fordon inte köra in i de kraftigast reglerade miljözonerna.

Sydsvenskan, debatt av Karin Svensson Smith m fl MP, 19 jun -17