En förnyelseupphandling av ramavtalsområdet Verktyg med tillbehör, förbrukningsartiklar för verkstad, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last har genomförts. Det nya ramavtalet började gälla 2022-01-01 och avtal har tecknats med sju leverantörer – Ahlsell Sverige AB, Beijer Byggmaterial AB, Jula Sverige AB, M.E Produkter AB, Optimera Svenska AB, Swedol AB och YP Yrkesbutiker AB.