Bromölla Energi och Vatten vill höja avgiften för vatten och avlopp med 10 procent till nästa år. Den rörliga avgiften för el föreslås höjas med 3-4 procent, skriver Åsa Borglin

I sitt förslag till kommunstyrelsen förklarar styrelsen för det kommunala bolaget att det behövs ökade intäkter för att verksamheten Vatten och avlopp ska kunna klara sina kommande stora utmaningar utan ytterligare extern finansiering. Taxehöjningen som föreslås skulle ge 3,5 miljoner kronor extra.
Det handlar om reinvesteringar i ledningsnätet, utbyggnad av reningskapaciteten och utbyggnad enligt VA-planen.

Bland annat sparar bolaget till jätteinvesteringen att bygga ut reningsverket för 80-100 miljoner kronor som Kristianstadsbladet tidigare har berättat om. Detta för att kunna ta hand om avloppsvatten från fler orter.