INTRESSE AV SAMORDNADE UPPHANDLINGAR 2018
Vi genomför en marknadsundersökning för att identifiera intresset gällande samordnade upphandlingar för 2018. Undersökningen har skickats till Sinfras alla 166 medlemmar med 11 nya och potentiella ramavtalsområden. Upphandlingsområden med flest intressenter kommer att prioriteras.

Svaren hanteras av Sinfra och lämnas inte ut till tredje part.
Vi tar emot era svar fram till 1:a april 2017.

Till undersökningen klicka här!