Autoliv och Veoneer blir nya kunder till Solör Bioenergi AB då de ansluter sig till fjärrvärmenätet i Vårgårda. Just nu pågår förberedelserna för att ansluta fastigheterna och arbetet beräknas vara klar under hösten 2019.

Solör Bioenergy Group arbetar med förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmeanläggningen i Vårgårda förser i dagsläget drygt 120 kunder med värme. I anläggningen produceras cirka 40 GWh ånga och fjärrvärme per år. Ångan levereras till företag som använder den i sin produktion och resterande del skickas ut i till fjärrvärmenätet.

I industriområdet på Wallentinsvägen i Vårgårda har Autoliv och Veoneer sina anläggningar. Uppvärmning av lokalerna är idag baserad på el och olja. Övergången till fossilfri energi blir verklighet från och med i höst.

Under året pågår förberedelser i form av grävning och schaktning för anslutning av de två befintliga byggnaderna och den nya fastighet som Veoneer bygger just nu. Allt ska stå klart till hösten.

– Vi kommer ansluta tre fastigheter till fjärrvärmenätet och energiförbrukningen kommer enligt våra beräkningar att handla om cirka 2,5 GWh per år. Vårgårda är expansivt och vi ser fler möjligheter att bygga ut fjärrvärmen i takt med att nya bostadsområden byggs, säger Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst.

Artikel hämtad från Energinyheter 201904