På årsstämman i början av december genomfördes val av Sinfras styrelse för det kommande verksamhetsåret. Våra styrelsemedlemmar är alla representanter från medlemsbolagen och har en bred kompetens med roller såsom vd, affärsområdeschefer och inköpschefer.
Susanne Malm från LEVA i Lysekil AB fortsätter som ordförande och Peter Rosenkvist från Gävle Energi AB som vice ordförande. Mats Rostö från Nacka vatten och avfall AB ersätter tidigare styrelsemedlemmen Lars Larsson.

Sinfras styrelse:
Susanne Malm, LEVA i Lysekil AB – Ordförande
Peter Rosenkvist, Gävle Energi AB – Vice Ordförande
Lena af Geijerstam Unger, Härnösand Energi AB
Patric Jonsson, Piteå Energi AB
Ulf Lindqvist, Jämtkraft AB
Kristina Olofsson, Uddevalla Energi AB
Mats Rostö, Nacka vatten och avfall AB
Torbjörn Swahn, Vimmerby Energi AB
Göran Thessén, C4 Energi AB