Vi välkomnar att högsta ledningen för Göteborg Energi nu äntligen öppnar upp för att ersätta Rosenlundsverket. Det har ingen tidigare ledning vågat göra, skriver Martin Wannholt (DEM) och Jan Jörnmark, docent.
Beslut om ersättningsplan borde beställts av ägaren för minst tio år sedan. Men tidigare ledning höll aktivt igång myten om Rosenlundsverkets omistlighet. Och de kunde därmed skjuta stora nyinvesteringar i fjärrvärme framför sig.
Frågan är dock långt ifrån omhändertagen då bolaget saknar såväl mark som alternativ för att ersätta någon väsentlig andel av 500 MW värme. Det är därför bra att frågan nu lyfts upp i kommunfullmäktige, så att ägaren kan ta sitt ansvar och fatta ett tydligt ersättningsbeslut. Med eller utan kylanläggning i källaren. Och samtidigt starta planarbetet och öppna upp för härlig stadsutveckling i området.

Göteborgs-Posten, debatt av Marin Wannholt och Jan Jörnmark, 28 aug -17