Men fakta kvarstår dock – över hälften av bilresorna i dag görs i onödan, där andra alternativ finns att tillgå, skriver Therese Metz, Inger Schörling och Roger Persson, Miljöpartiet de gröna i Gävle.

Tack för svar Erik och Margareta även om resonemanget blir än mer snårigt än tidigare. Ni vill inte ställa grupper mot varandra – men det är precis det ni gör när ni prioriterar att bilen måste ta sig snabbt genom stan, och farthinder framför skolor tas bort. Detta gör att vuxnas invanda mönster ställs framför barn och ungas säkerhet.

Vi är överens om att bil som färdmedel är oundvikligt för en del medborgare. Då ska vi skapa förutsättningar för grön infrastruktur som möjliggör biogas, palmolje-fri HVO, vätgasbilar och elbilar. Den rödgröna regeringens Bonus-malus system gör att grönare bilar kommer ut på marknaden snabbare och sämre bilar beskattas högre. Det ska vara lätt att välja rätt, även för alla oss som bor på landet.

Gefle Dagblad, debatt av Therese Metz, Inger Schörling och Roger Persson, 5 jun -17