Vid Sinfras årsstämma den 30 november delades priset ”Sinfras mest hållbara aktör” ut. Hållbarhet är en central del i Sinfras verksamhet och ramavtalsuppföljning är en av nyckelprocesserna.

Sinfra har årligen under tre års tid genomfört en enkät där leverantörerna själva beskriver sitt hållbarhetsarbete. Svaren bedöms enligt en färdig mall och resulterar i ett hållbarhetsindex. I vår strävan mot helhetssyn och systemtänkande har vi i år kopplat resultatet till hur våra medlemmar använder våra avtal. På det sättet påverkar vi både våra leverantörer att ta fram mer hållbara produkter och tjänster. Och våra medlemmar att använda sig av hållbara leverantörer.

Genom att se över vilka ramavtalsleverantörer våra medlemmar använder sig av kan vi ta fram ett hållbarhetsindex även för våra medlemmar. Vi kan också jämföra det med det hållbarhetsindex som de skulle kunna ha fått om de, för varje ramavtalsområde de använder, väljer den leverantör som har högst hållbarhetsindex inom området.

Den av våra medlemmar som lyckats bäst med detta är Öresundskraft, som för vart och ett av de nio ramavtalsområden de använder sig av har valt den leverantör med högst hållbarhetsindex. För detta har vi valt att belöna dem med Sinfras nyinstiftade utmärkelse ”Sinfras mest hållbara aktör”. Grattis Öresundskraft!