Uppförandekoder
och Miljöcertifiering

I arbetet av Sinfras koncept ”Hållbar Upphandling” har uppförandekoden för leverantörer en central plats, då den ska säkerställa hållbara ramavtalsleverantörer för Sinfras ramavtal. Goda affärer ska vara hållbara – det gynnar alla parter!

Sinfras ledningssystem är integrerat och omfattar, förutom vår miljöcertifiering ISO 14001:2015, även annan styrning av företaget i linje med Sinfras roll och uppdrag. För mer information, kontakta Jenny Stenström.  

Intertek Certifikat för ISO 14001:2015