Uppförandekoder
och Miljöcertifiering

I arbetet av Sinfras koncept ”Hållbar Upphandling” har uppförandekoderna en central plats. Det finns både en uppförandekod för ramavtalsleverantörer och även en för Sinfra själv. Den interna uppförandekoden fastställdes 2014-06-03 och målet med detta är att säkerställa att Sinfras verksamheter ur alla perspektiv ska vara hållbara.

Ledningssystemet är integrerat och omfattar, förutom vår certifiering miljö ISO 14001:2015, även annan styrning av företaget, i linje med Sinfras och FVUab:s roller och uppdrag. Ledningssytemet omfattar hela företagets verksamhet. 

Intertek Certifkat för ISO 14001:2015 

Det är inte minst viktigt när det gäller de ramavtal som upprättas till medlemmarnas förfogande. Goda affärer ska vara hållbara – det gynnar alla parter!

Share This