Uppförandekoder och Miljöcertifiering

Uppförandekoden för leverantörer har en central plats, då den ska säkerställa hållbara ramavtalsleverantörer för Sinfras ramavtal. Goda affärer ska vara hållbara – det gynnar alla parter!

Sinfras ledningssystem är integrerat och omfattar, förutom vår miljöcertifiering ISO 14001:2015, även annan styrning av företaget i linje med Sinfras roll och uppdrag.