För att förenkla och underlätta processen för en Förnyad Konkurrensutsättning (FKU) har vi uppdaterat de mallar som finns tillgängliga. Det har bland annat lagts till avsnitt kopplade till hållbarhet, som en påminnelse om att ta det i beaktning inför avrop. De nya mallarna finns publicerade i Medlemsportalen under respektive avtalsområde.