I augusti avslutades två upphandlingar inom kategori Vatten & Avlopp. Den ena är en ny upphandling som omfattar kemiska produkter och den andra är en förnyelseupphandling för ledningsunderhåll, ledningsförnyelse och brunnsrenovering.

Kemiska produkter
I upphandlingen avseende kemiska produkter har vi fått in ett stort utbud av VA-kemikalier såsom fällningskemikalier och polymer. I Medlemsportalen finns listor på vad respektive leverantör kan leverera för typ av produkt.
Ramavtalet började gälla 2022-08-15 och avrop sker endast genom förnyad konkurrensutsättning.

Ledningsunderhåll, ledningsförnyelse och brunnsrenovering
Förnyelseupphandlingen har resulterat i en mängd nya leverantörer på varje tjänsteområde, vilket ger medlemmarna ännu bättre konkurrens på området. Avtalet används i störst utsträckning för VA, men det finns även tjänster som är användbara inom fjärrvärme.
Ramavtalet började gälla 2022-08-01.