Sinfra har tecknat ramavtal med fyra leverantörer gällande material och tjänster inom trafikavstängningar. Det är ett helt nytt ramavtalsområde och inkluderar exempelvis trafikbuffert, fundament, stolpar och skyltar samt tjänster såsom framtagande av TA-plan och tillståndsansökan.

Leverantörer för detta ramavtalsområde är Lambertsson Sverige AB, Ramudden AB, Saferoad Sverige AB och Svevia AB (publ).

Ramavtalsområdet finns publicerat i Medlemsportalen och är giltigt från och med 2021-03-01.