Tidig dialog och innovation

”Genom tidig dialog med leverantörer, brukare och andra aktörer skapas goda förutsättningar för att kunna utveckla den offentliga verksamheten. För att öppna upp för fler företag och innovativa lösningar behöver det offentliga fokusera på att uttrycka behov i termer av önskade funktioner, effekter och resultat. Då kan offentlig upphandling bidra till att skapa förnyelse inom offentlig sektor samtidigt som fler företag ges möjlighet att utveckla innovativa lösningar och nya produkter.”

Artikel hämtat från Upphandlingsmyndighetens hemsida, skriven 2019-02-26

Läs hela artikeln på Upphandlingsmyndighetens hemsida!