Tekniska Verken och Rejlers Embriq AS testar ett nytt pilotprojekt!

08jul 2019

Tekniska verken kan nu skapa förutsättningar att använda kapaciteten i elnätet på ett bättre sätt genom Rejlers Embriqs tjänsteplattform. Fördelarna är flera, bland annat innebär det en anpassning till allt fler mikroproducenter som levererar el till nätet. Till exempel från solceller på det egna taket.

Läs hela pressmeddelandet här!

Artikel hämtad från www.tekniskaverken.se 190708