Kommer ni ihåg hur det kändes på examensdagen i grundskolan? Min tid som tillförordnad VD för Sinfra närmar sig slutet. I skrivande stund återstår tre dagar av mars månad. Sammantaget blev det sju månader och jag får lite känsla av examen. Fast det blir inga handplockade blommor på arbetsbänken. Hur har då denna tid varit? Det känns lite förmätet att göra en bedömning av sig själv och sin egen insats. Men jag vill dela med mig av mina intryck.

Sinfra hade haft en turbulent tid innan jag kom in som tf VD och det fanns behov av att förbättra arbetsmiljön vid företaget. Min bestämda uppfattning är att vi nu har en bra utgångspunkt. Tyvärr har vi haft en del avgångar och vi ligger något efter i rekryteringar.

Ett annat ämne som upptagit en del av min tid är revidering och uppdatering av Sinfras miljöledningssystem. Miljöledningssystemet är integrerat med hela ledningssystemet så det genomsyrar styrningen av hela verksamheten. Arbetet är nu klart och resultatet präglas av förenklingar, bättre struktur och tydlighet samt inte minst anpassning till dagens miljöcertifieringskrav.

Ett stort glädjeämne är ökningen av ramavtalsvolymerna, men detta har vi ju rapporterat om i varje nyhetsbrev. Tack till alla er medlemmar som använder Sinfras ramavtal! Fortsätt med det!

Sist men inte minst vill jag välkomna Sinfras nya VD Tony Dogansson. I vissa stycken kommer du till ett dukat bord, men det finns stor potential till utökade affärer, bättre medlemsdialog med mera. Men det är nya VDs bekymmer. Jag ger mig själv betyget godkänt och nu väntar ledighet – låt mig kalla det för ett förlängt sommarlov.