Vi på Sinfra vill tacka medlemmar, ramavtalsleverantörer och andra intressenter som var med på Sinfra Dagen 2018 och hoppas både föreläsningar, årsstämman och minglet var givande!