Tack för deltagandet på Sinfra Dagen 2018!

03Dec 2018

Vi på Sinfra vill tacka medlemmar, ramavtalsleverantörer och andra intressenter som var med på Sinfra Dagen 2018 och hoppas både föreläsningar, årsstämman och minglet var givande!