En överblick på våra pågående, genomförda, kommande och prolongerade upphandlingar;

Pågående upphandlingar
– Överordnade mätvärdeshanteringssystem
– Termograferingstjänster

Genomförda upphandlingar
– Ledningsunderhåll och Ledningsförnyelse VA-Nät

Kommande upphandlingar
– Solceller, NYTT
– El-, Belysning- och Fibermateriel inkl. kundlager, NYTT
– Fibermateriel, NYTT
– Rör stål, koppar och rostfritt
– Verktyg och arbetskläder med tillbehör
– Avstängningsventiler

Prolongerade ramavtal
– Analystjänster inom vatten, miljö och bränslen
– Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning
– Avfuktare
– Styr- och Reglerprodukter för fjärrvärme och fjärrkylapplikationer

Klicka här för att se vår Upphandlingskalender!