Meistä

Sinfra on kansallinen yhteishankintayksikkö jonka pääsääntöinen tehtävä on luoda kestäviä hankintoja kaikille jäsenilleen.

Edustamme jäseniämme Ruotsissa jotka harjoittavat kaukolämpö, vesi ja- sähköalan toimintaa. Sopimustemme liikevaihto on vuosittain noin 500 M Kruunua. Visiomme on olla luonnollinen osa jäsentemme hankintatoimea.

Yhteishankinnoillamme luomme tehokkuutta ja turvallisuutta yhdistettynä parhaan teknologian kanssa.

Meille kestävyys on enemmän kuin vain ympäristöasiat. Kestävä kehitys on integroitu kaikkeen mitä teemme ja osa koko toimintaamme. Kestävyyden käsite kattaa oikeudellisen, teknillisen ja taloudellisen kestävyyden sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuulliset asiat.

Meidän ensisijainen tehtävämme on hankkia jäsentemme puolesta teknologiaa ja palveluita kestävyysnäkökulmasta.

Vuonna 2015 ruotsin Kilpailuvirasto nimitti meidät ”vuoden kestäväksi hankkijaksi”, joka on tunnustus siitä, että olemme aktiivisesti tehneet työtä kestävän kehityksen kaikilla tasoilla, toimimalla yhdessä viedäksemme koko yhteiskuntaan kestävämmäksi.

Hankintaprosessimme

Sinfran hankintaprosessi koostuu kolmesta osasta: valmistelu, hankinta ja seuranta. Valmistelu- ja seurantavaihe ovat hankintaprosessimme tukipilareet. Valmisteluvaiheessa tutkimme ja kartoitamme jäsentemme toiveita ja tarpeita, jonka jälkeen teemme alustavan hankintakalenterin. Tämän jälkeen tutkimme ja analysoimme tuote-, järjestelmä- ja/tai palvelualueen, jonka jälkeen julkaisemme tarjouspyyntölomakkeet Visma / TendSign kautta. Puitejärjestelyyn valitsemme taloudellisesti edullisimmat ja parhaat toimittajat.

Jäsenyys

Kenestä voi tulla Sinfran jäsen

Jäsenenä teillä on oikeus kaikkiin puitesopimuksiimme kaukolämmön, sähkön ja veden toiminnan alueilla. Jäsenemme ovat Ruotsin kuntien tai maakuntien omistavat energiayhtiöt jonka päätehtävänä on tuottaa tai jakaa kaukolämpöä, sähköä tai vettä. Jäsenyys Sinfran kanssa tarkoittaa myös sitä, että tytäryhtiöillä on lupa tehdä tilauksia sopimustemme kautta.

Miten tulla jäseneksi

Jäsenyydestä kiinnostuneet täyttävät jäsenyyshakemuksen jonka Sinfran hallitus hallinnoi ja hyväksyy. Jäsenyyden saaminen on nopeaa ja ilmaista. Jäsenenä maksat sen sijaan jäsenyyskertamaksun jonka saavat takaisin, mikäli jättävät yhdistyksen. Jäsenemme saavat sisäänkirjautumistiedot jonka kautta näkevät kaikki puitesopimuksemme.

Jäsen etuja

Kestävät hankinnat

Heti hankinnan valmistelusta sopimustoimittajien sopimuskauden seurantaan saakka, seuraamme ja tarkastamme toimittajiemme kestävyystyötä.

Vapaaehtoisuus 

Jäsenillämme on ainutlaatuinen mahdollisuus valita puitejärjestelyn sisällä olevien sopimustoimittajien kesken. Tällaista valinnan vapautta ei yksittäisillä yhtiöillä hankinnoissa ole.

Tehokkuus 

Puitejärjestelyt säästävät aikaa sekä resursseja.

Statistiikka

Kaikista tilauksista jotka menevät sopimustemme kautta on saatavissa statistiikkaa, jäsenillemme sekä toimittajillemme.

Laki seurantaa

Sinfra seuraa hankintalain uudistuksia

Kommunikaatio muun maailman kanssa

Teemme paljon yhteistyötä kansallisten, että kansainvälisten eri ammatillisten järjestöjen ja yhteishankintayksikköjen kanssa, kehittääkseen tulevaa tekniikkaa kestävämmäksi.

Omavastuuvakuutukset 

Tarjoamme yhdessä Trygg Hansan kanssa edullisen vakuutuksen kattaakseen vähennyskelpoisiin, taloihin ja irtaimistoon tapahtuneet vauriot jotka pääsääntöisesti ilmenevät asiakkaiden kaukolämmön lämmitysjärjestelmissä ja tai lämmönjakokeskuksissa.

Toimittajana

Toimittajana oleminen

Sinfra on yhteishankintakeskus joka asettaa korkeat vaatimukset ja odotukset toimittajiltaan. Toimittajanemme sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus suoraan tavoittaa kaikki jäsenemme, jotka voivat suoraan tilata puitejärjestelystämme, heti kun sopimus on jo saatu päätökseen.

Toimittajillamme on myös mahdollisuus edullisesti markkinoida yhteistä puitesopimuksessamme lyhyen elokuvan kautta. Elokuvatuotanto julkaistaan viestintäkanavissamme.

Miten tulla sopimustoimittajaksi?

Kaikki Sinfran sopimustoimittajat ovat täyttäneet vaatimukset joita hankinnoissamme asetamme.

Sopimustoimittajaksi valitsemiseksi tuleminen on toimittajalle laatumerkintä, joka tarkoittaa, että toimittaja on yksi parhaista omalla liiketoiminnan alueella. Seuraavia osa-alueita arvioidaan tai tarkastetaan normaalin hankinnan yhteydessä.

  • Tuotteiden, järjestelmien ja/tai palveluiden hintoja
  • Kestävyys
  • Toimituskapasiteetti, palvelu ja tuki
  • Takuita ja ehtoja
  • Taloudellinen vakuus