Styrelsen

Styrelsen

Från vänster till höger (bild)

Patric Jonsson från Piteå Energi AB
Göran Thessén från C4 Energi AB
Torbjörn Swahn från Vimmerby Energi AB
Lena af Geijerstam Unger från Härnösand Energi AB
Peter Rosenkvist från Gävle Energi AB – Vice Ordförande
Lars Larsson från Borlänge Energi AB
Susanne Malm från LEVA i Lysekil AB – Ordförande
Kristina Olofsson från Uddevalla Energi AB (inte med på bild)
Ulf Lindqvist från Jämtkraft AB  (inte med på bild) 

 

Revisorer

Ordinarie

Fredric Hävrén, Ernst & Young (auktoriserad)
Tobias Ulvesjö, Affärsverken i Karlskrona

Suppleanter

Björn Larsson, Jönköping Energi

Valberedning

Anna Karlsson, Kalmar Energi
Theresa Savonen, Gällivare Energi
Bengt Östling, Dala Energi