Spännvidden är stor bland svenska kommuner kring miljökrav som kopplas till upphandlingar. Det framgår av en kommunenkät som Aktuell hållbarhet presenterade under en konferens på onsdagen.

Ett exempel är frågan om kommunen har någon form av systematiskt arbete där all upphandling knyts till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Nästan 200 kommuner har svarat att det sker vid högst 25 procent av upphandlingarna, men samtidigt finns en grupp på 24 kommuner som anger att det sker vid minst 75 procent av alla upphandlingar

Läs hela artikeln här!